205379_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofur/kvartal
205379
Fortsatt nedgang i andelen fastrentelån
statistikk
2015-02-16T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofur, Rentebinding i banker og andre finansforetak, utlån, fastrentelån, rentebindingstidFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
true

Rentebinding i banker og andre finansforetak4. kvartal 2014

Innhold

Publisert:

Det er kommet en korreksjon av tallene etter publisering, og tallene i statistikktabell 08115 ble oppdatert tirsdag 24. februar kl. 10.00.

Siste publisering av statistikken er for perioden 4. kvartal 2014.  Kvartalsvis rentebindingsinformasjon er fortsatt tilgjengelig i Renter i banker og kredittforetak.

Fortsatt nedgang i andelen fastrentelån

Andelen lån med fast rente fra banker, kredittforetak og statlige låneinstitutt til lønnstakere falt med 0,2 prosentpoeng i siste kvartal i 2014. Nedgangen skyldes lavere andel rentebinding i statlige låneinstitutt.

Andel rentebinding av totale utlån fra banker og andre finansforetak til lønnstakere
4. kvartal 20143. kvartal 20142. kvartal 20141. kvartal 20144. kvartal 2013
I alt
Ingen rentebinding91,591,391,090,590,0
Sum rentebinding8,58,89,09,410,0
Inntil 1 år1,72,01,91,81,7
Fra 1 år t.o.m. 5 år5,25,15,45,96,4
Over 5 år1,51,61,71,81,9
Banker
Ingen rentebinding91,692,191,991,290,6
Sum rentebinding8,47,98,18,89,4
Inntil 1 år2,11,91,91,91,8
Fra 1 år t.o.m. 5 år5,24,74,95,46,1
Over 5 år1,21,31,31,41,5
Kredittforetak
Ingen rentebinding93,592,992,792,592,2
Sum rentebinding6,57,17,37,57,8
Inntil 1 år1,31,71,61,41,2
Fra 1 år t.o.m. 5 år4,04,14,34,85,1
Over 5 år1,21,21,31,31,5
Statlige låneinstitutter
Ingen rentebinding78,976,475,073,772,1
Sum rentebinding21,123,625,026,327,9
Inntil 1 år2,13,84,13,93,9
Fra 1 år t.o.m. 5 år13,013,714,515,716,8
Over 5 år6,06,16,46,77,1
Figur 1. Andel fastrentelån av totale utlån til lønnstakere, etter kredittkilde

Andelen lån med rentebinding av totale utlån til innenlandske lønnstakere fra banker, kredittforetak og statlige låneinstitutt var 8,5 prosent ved utgangen av 4. kvartal 2014, som er en nedgang på 0,2 prosentpoeng fra utgangen av 3. kvartal. Andelen rentebinding i utlån fra statlige låneinstitutt falt fra 23,6 prosent til 21,1 prosent i denne perioden. For utlån i banker og kredittforetak var andelen uendret på 7,5 prosent.

Ved utgangen av 4. kvartal 2014 hadde 79,6 prosent av lønnstakernes fastrentelån i banker, kredittforetak og statlige låneinstitutt en gjenværende rentebindingstid på over ett år. I statlige låneinstitutt hadde 90,0 prosent av lønnstakernes fastrentelån en gjenværende bindingstid på over ett år, mens andelen var på 77,3 prosent i banker og kredittforetak.

Nedgang i andelen fastrentelån for ikke-finansielle foretak

Andelen fastrentelån av totale utlån til ikke-finansielle foretak fra banker, kredittforetak og statlige låneinstitutt var på 19,3 prosent ved utgangen av 4. kvartal 2014. Det var en nedgang på 3 prosentpoeng i løpet av det siste kvartalet. Av ikke-finansielle foretaks fastrentelån hadde 83,6 prosent en gjenværende rentebindingstid på under ett år ved utgangen av 2014.

Overgang til ny rentebindingsstatistikk

Dette er den siste publiseringen av rentebindingsstatistikken i den formen den har vært publisert siden 1. kvartal 2004. Rentebindingsinformasjon vil i fremtiden være tilgjengelig i statistikken Renter i banker og kredittforetak. Rentebindingen i den nye rentestatistikken er ikke direkte sammenlignbar med rentebindingsstatistikken i denne artikkelen, men har kvartalsdata for beløp og rentesatser fordelt på institusjonell sektor, gjenværende bindingstid og utlånstype.

Endringer i rentebindingsstatistikken gir brudd i tidsserienÅpne og lesLukk

Fra og med 1. kvartal 2015 vil rentebindingsstatistikken kun være basert på den nye statistikken, mens statistikkbanktabellen som har vært publisert hittil, ikke lenger vil bli oppdatert. Data i den nye rentebindingsstatistikken (statistikkbanken tabell 10648) er ikke direkte sammenlignbare med den gamle statistikken (statistikkbanken tabell 08115). Se egen artikkel om ny rentebindingsstatistikk.