90479_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofur/kvartal
90479
Høyeste fastrenteandel siden 2005
statistikk
2012-11-21T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofur, Rentebinding i banker og andre finansforetak, utlån, fastrentelån, rentebindingstidFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Rentebinding i banker og andre finansforetak3. kvartal 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Høyeste fastrenteandel siden 2005

Andelen fastrentelån av finansforetakenes totale utlån til lønnstakere økte fra 2. kvartal til 3. kvartal 2012. Dette skjer etter en stigning også de fem foregående kvartalene. Vi må tilbake til 2005 for å finne et høyere nivå for andelen fastrentelån.

Finansforetakenes andel av lån med fast rente til lønnstakere var 10,2 prosent i 3. kvartal 2012. Det er en økning på 0,4 prosentpoeng fra kvartalet før. Til sammenligning var denne andelen på 6,2 prosent i samme periode i fjor.

Økt andel fastrentelån i banker og kredittforetak

Andelen fastrentelån av bankenes totale utlån til lønnstakere økte fra 8,9 prosent i 2. kvartal 2012 til 9,5 prosent i 3. kvartal 2012. Dette er det høyeste nivået for denne andelen siden utgangen av 2005. Den tilsvarende andelen i kredittforetakene økte med 0,1 prosentpoeng til 7,3 prosent i samme periode.

Banker, kredittforetak og statlige låneinstitutter. Rentebindingsandel på utlån til lønnstakere. 1. kvartal 2004-3. kvartal 2012. Prosent

Vekst i andel fastrentelån i de statlige låneinstituttene

Andelen fastrentelån til lønnstakere i de statlige låneinstituttene økte med 1,4 prosentpoeng fra utgangen av 2. kvartal 2012 til 33,2 prosent ved utgangen av 3. kvartal 2012. Dette skjedde etter en nedgang på 2,0 prosentpoeng i kvartalet før.

Lengre rentebindingstid

Lån med gjenværende bindingstid på over ett år utgjorde 92,3 prosent av fastrentelånene i 3. kvartal 2012. Dette er den høyeste andelen vi har registrert for den perioden vi har data for, altså fra 2004. Tilsvarende andel for 3. kvartal 2011 var 65,5 prosent. Fra 2. til 3. kvartal 2012 steg denne andelen med 1,4 prosent.

Lavere andel fastrentelån for ikke-finansielle foretak

For ikke-finansielle foretak falt andelen fastrentelån med 0,2 prosentpoeng til 21,9 prosent fra 2. til 3. kvartal 2012.

 

Andel utlån med rentebinding til lønnstakere fra banker, kredittforetak og statlige låneinstitutter, etter rentebindingstid. Prosent av utlån i alt. 1. kvartal 2006-3. kvartal 2012
 
KvartalBankerKredittforetakStatlige låneinstitutterI alt
Under 1 år    1-5 årOver 5 år    SumUnder 1 år    1-5 årOver 5 år    SumUnder 1 år    1-5 årOver 5 år    SumUnder 1 år    1-5 årOver 5 år    Sum
 
 Prosent
2004                
1. kvartal1,89,20,611,54,821,31,427,53,637,80,041,42,113,20,515,9
2. kvartal1,48,80,610,84,019,51,224,74,135,10,039,31,912,40,514,8
3. kvartal1,38,10,59,83,818,81,123,65,634,70,040,31,911,60,513,9
4. kvartal1,57,40,59,35,712,53,621,74,532,80,037,32,010,50,513,0
2005                
1. kvartal2,07,10,69,56,812,13,722,610,824,20,035,03,19,20,612,9
2. kvartal2,85,70,59,04,110,54,519,111,823,00,034,83,87,80,612,1
3. kvartal3,34,60,58,43,26,93,413,411,421,10,032,44,16,50,611,1
4. kvartal3,04,20,67,87,99,12,319,210,621,30,031,93,96,10,610,5
2006                
1. kvartal2,34,00,56,97,98,22,018,010,218,40,028,63,25,60,59,3
2. kvartal1,63,80,65,93,68,32,013,83,618,10,021,71,85,30,57,6
3. kvartal1,33,50,65,31,74,31,17,23,117,50,020,61,54,90,56,9
4. kvartal1,43,00,75,01,34,61,37,12,516,30,018,81,54,30,66,4
2007                
1. kvartal1,42,90,75,10,72,60,94,31,422,00,023,41,44,60,76,7
2. kvartal1,42,70,84,81,12,00,94,01,521,80,023,21,44,30,76,4
3. kvartal1,42,50,74,71,21,60,93,72,819,90,022,61,53,90,76,1
4. kvartal1,32,60,74,70,81,10,62,57,014,70,021,71,83,50,75,9
2008                
1. kvartal1,12,60,74,40,60,80,51,97,114,00,021,11,53,40,65,5
2. kvartal0,92,70,74,40,30,80,31,57,912,90,020,91,43,30,65,3
3. kvartal0,82,90,74,40,20,80,31,36,513,50,120,01,23,40,65,1
4. kvartal0,92,70,64,20,41,40,62,33,613,00,116,71,13,20,64,8
2009                
1. kvartal1,24,40,76,30,33,20,74,23,313,40,116,81,24,80,76,6
2. kvartal1,44,60,76,60,33,40,84,53,217,00,220,41,25,20,77,1
3. kvartal1,34,80,76,80,33,60,74,62,319,70,222,21,15,60,77,4
4. kvartal1,34,80,76,80,33,60,74,62,919,40,222,51,15,60,77,3
2010                
1. kvartal1,74,40,76,70,24,10,75,02,118,70,221,01,25,40,77,2
2. kvartal1,44,10,66,20,34,00,74,92,316,40,218,91,05,00,66,7
3. kvartal1,34,00,75,90,34,00,85,02,117,90,320,31,05,00,76,6
4. kvartal1,33,80,75,70,33,90,85,03,915,20,319,31,14,60,76,4
2011                
1. kvartal2,12,90,75,71,22,70,84,76,012,70,319,02,03,50,76,3
2. kvartal2,12,70,75,51,22,50,74,47,310,60,318,22,13,20,75,9
3. kvartal2,12,80,85,71,32,40,84,47,312,40,320,02,13,30,76,2
4. kvartal1,94,31,27,31,13,71,26,06,822,73,533,01,95,41,38,6
2012                
1. kvartal1,25,81,68,60,45,31,47,14,925,03,933,81,17,01,79,7
2. kvartal2,84,91,28,90,45,41,57,23,624,33,931,81,76,51,59,8
3. kvartal1,16,71,89,50,35,51,57,32,225,85,233,20,87,51,910,2
 

 

Brudd i statistikken

På grunn av vesentlige endringer i rapporteringen fra enkelte finansforetak, er fastrenteandelene for ikke-finansielle foretak fra og med 2009 ikke direkte sammenlignbare med observasjoner fra tidligere år.

 

Fra 2. kvartal til 3. kvartal 2011 ble enkelte utlån fra de statlige låneinstituttene flyttet fra husholdningssektoren til ikke-finansielle foretak. Dette påvirker fastrenteandelene for disse sektorgrupperingene.

 

Ny institusjonell sektorgruppering 2012

Ny sektorgruppering ble innført i rente- og rentebindingsstatistikken fra og med 1. kvartal 2012. Tallene for husholdninger, ikke-finansielle foretak og andre sektoraggregater kan være noe påvirket av endringene i sektorgrupperingen, mens tallene for lønnstakere skal være direkte sammenlignbare med tidligere perioder.

Rentebinding i Norge

Binding av renten gir større forutsigbarhet av rentekostnader i bindingsperioden, og kan være en form for forsikring mot renteøkninger. Hvis fastrentene er lave i forhold til forventninger om utviklingen til den flytende renten, kan det bidra til å øke andelen utlån med rentebinding. Ønsker en låntaker å gå ut av en rentebindingsavtale, må man normalt betale en overkurs hvis fastrenten er høyere enn den flytende. Om fastrenten er lavere enn den flytende renten, kan låntakeren få utbetalt en underkurs om han/hun kan gå ut av fastrenteavtalen. Fastrenteandelen i de statlige låneinstituttene er høyere enn i banker og kredittforetak. Dette kan blant annet skyldes forskjell i utlånsprodukter. Banker og kredittforetak kan for eksempel tilby rammelån og kortsiktige nedbetalingslån der renten ikke bindes.

Rentebindingstid

I norsk rentebindingsstatistikk benyttes gjenstående rentebindingstid. Med det menes tiden fra finansforetakenes regnskapsrapporteringstidspunkt og fram til neste renteregulering i hver enkelt avtale. Lån hvor finansavtaleloven § 50 i prinsippet gir de facto seks ukers rentebindingstid, er definert som lån med flytende rente.

Øvrig informasjon

Rentebindingsstatistikken omfatter utlån både i norsk og utenlandsk valuta.

 

Tabeller

Tabeller til publiseringen