125071_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofur/kvartal
125071
Lavere andel utlån med fast rente
statistikk
2013-11-27T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofur, Rentebinding i banker og andre finansforetak, utlån, fastrentelån, rentebindingstidFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Rentebinding i banker og andre finansforetak3. kvartal 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lavere andel utlån med fast rente

Andelen fastrentelån av totale utlån fra banker, kredittforetak og statlige låneinstitutt til lønnstakere falt med 0,2 prosentpoeng i løpet av 3. kvartal i år. Sammenliknet med 3. kvartal i fjor har andelen økt med 0,4 prosentpoeng.

Andel rentebinding av totale utlån fra banker og andre finansforetak til lønnstakere
3. kvartal 20132. kvartal 20131. kvartal 20134. kvartal 20123. kvartal 2012
I alt
Ingen rentebinding89,589,389,089,389,9
Sum rentebinding10,510,711,010,710,1
Inntil 1 år1,51,81,90,80,8
Fra 1 år t.o.m. 5 år7,37,27,48,37,6
Over 5 år1,61,71,71,71,8
Banker
Ingen rentebinding90,289,989,489,990,5
Sum rentebinding9,810,110,610,19,5
Inntil 1 år2,92,83,00,91,1
Fra 1 år t.o.m. 5 år5,76,06,27,96,8
Over 5 år1,21,31,31,21,6
Kredittforetak
Ingen rentebinding91,791,891,791,992,7
Sum rentebinding8,38,28,38,17,3
Inntil 1 år0,20,70,70,40,3
Fra 1 år t.o.m. 5 år6,66,06,16,15,5
Over 5 år1,51,61,61,61,5
Statlige låneinstitusjoner
Ingen rentebinding70,368,868,167,666,8
Sum rentebinding29,731,231,932,433,2
Inntil 1 år2,03,02,82,12,2
Fra 1 år t.o.m. 5 år22,823,224,025,125,8
Over 5 år4,95,05,15,15,1

Andelen fastrentelån av totale utlån til innenlandske lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter med videre var 10,5 prosent ved utgangen av 3. kvartal i år, ned fra 10,7 prosent ved utgangen av 2. kvartal. Ved utgangen av 3. kvartal i fjor var den samme andelen fastrentelån 10,1 prosent.

Lavere fastrenteandel fra alle kredittkilder

Andelen fastrentelån av totale utlån fra banker til lønnstakere falt med 0,3 prosentpoeng i 3. kvartal, til 9,8 prosent. Sammenliknet med samme periode i fjor har bankenes andel fastrentelån økt med 0,3 prosentpoeng. Fastrenteandelen i kredittforetakene var på 8,3 prosent ved utgangen av 3. kvartal, tilnærmet uendret fra forrige kvartal. Andelen av utlån med fast rente fra kredittforetak har vært stabil de siste tre kvartalene.

Av totale utlån til lønnstakere fra statlige låneinstitutt var 29,7 prosent fastrentelån ved utgangen av 3. kvartal. Det tilsvarer en nedgang på 1,5 prosentpoeng sammenliknet med foregående kvartal. Ved utgangen av 3. kvartal i fjor var andelen fastrentelån fra statlige låneinstitutt til lønnstakere 33,2 prosent. Fastrenteandelen har dermed falt 3,4 prosentpoeng fra 3. kvartal i fjor til 3. kvartal i år.

Knapp økning i fastrenteandel for ikke-finansielle foretak

Andelen fastrentelån av totale utlån til ikke-finansielle foretak fra banker, kredittforetak og statlige låneinstitutt økte med 0,2 prosentpoeng i løpet av 3. kvartal, til 23,0 prosent ved utgangen av kvartalet. Over 80 prosent av ikke-finansielle foretaks fastrentelån har gjenværende rentebindingstid på under ett år.