159779_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofur/kvartal
159779
Andelen fastrentelån går stadig ned
statistikk
2014-08-27T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofur, Rentebinding i banker og andre finansforetak, utlån, fastrentelån, rentebindingstidFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Rentebinding i banker og andre finansforetak2. kvartal 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Andelen fastrentelån går stadig ned

Andelen lån med fast rente av totale utlån fra banker, kredittforetak og statlige låneinstitutt til lønnstakere gikk ned med 0,5 prosentpoeng i løpet av 2. kvartal 2014. Fastrenteandelen har vært fallende siden utgangen av 1. kvartal 2013.

Andel rentebinding av totale utlån fra banker og andre finansforetak til lønnstakere
2. kvartal 20141. kvartal 20144. kvartal 20133. kvartal 20132. kvartal 2013
I alt
Ingen rentebinding91,090,590,089,589,3
Sum rentebinding9,09,610,010,510,7
Inntil 1 år2,42,52,21,71,8
Fra 1 år t.o.m. 5 år5,05,56,06,97,2
Over 5 år1,61,61,81,81,7
Banker
Ingen rentebinding91,991,290,690,289,9
Sum rentebinding8,18,89,49,810,1
Inntil 1 år2,93,13,12,92,8
Fra 1 år t.o.m. 5 år4,14,55,25,76,0
Over 5 år1,01,11,21,21,3
Kredittforetak
Ingen rentebinding92,792,592,291,791,8
Sum rentebinding7,37,57,88,38,2
Inntil 1 år1,61,41,20,60,7
Fra 1 år t.o.m. 5 år4,34,85,16,16,0
Over 5 år1,31,31,51,51,6
Statlige låneinstitutter
Ingen rentebinding75,073,772,170,368,8
Sum rentebinding25,026,327,929,731,2
Inntil 1 år4,13,94,02,03,0
Fra 1 år t.o.m. 5 år14,515,716,820,123,2
Over 5 år6,46,77,17,65,0
Figur 1. Andel fastrentelån av totale utlån til lønnstakere, etter kredittkilde

Andelen fastrentelån av totale utlån til innenlandske lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter mv. var 9,0 prosent ved utgangen av 2. kvartal, ned fra 9,5 prosent ved utgangen av 1. kvartal. Fastrenteandelen har falt hvert kvartal siden utgangen av 1. kvartal 2013, den gang var andelen lån med fast rente 11 prosent. Ved utgangen av 2. kvartal i år hadde 73 prosent av lønnstakernes fastrentelån gjenværende rentebindingstid på over ett år. Dette er en nedgang fra 75 prosent ved utgangen av foregående kvartal.

Mindre fastrenteandel fra alle kredittkilder

Andelen fastrentelån av totale utlån fra banker til lønnstakere falt med 0,7 prosentpoeng til 8,1 prosent i 2. kvartal, mens fastrenteandelen i kredittforetakene falt med 0,2 prosentpoeng til 7,3 prosent i samme periode.

Fastrenteandelen av totale utlån til lønnstakere fra statlige låneinstitutt falt med 1,3 prosentpoeng til 25,0 prosent i løpet av 2. kvartal. Siden utgangen av 2. kvartal 2013 har andelen lån med fast rente fra statlige låneinstitutt sunket 6,2 prosentpoeng.

Uendret andel fastrentelån for ikke-finansielle foretak

Andelen fastrentelån av totale utlån til ikke-finansielle foretak fra banker, kredittforetak og statlige låneinstitutt var tilnærmet uendret på 22 prosent fra utgangen av 1. kvartal til utgangen av 2. kvartal i år. 85 prosent av ikke-finansielle foretaks fastrentelån hadde gjenværende rentebindingstid på under ett år ved utgangen av 2. kvartal.