92699_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofur/kvartal
92699
Fastrenteandel øker fortsatt
statistikk
2013-02-21T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofur, Rentebinding i banker og andre finansforetak, utlån, fastrentelån, rentebindingstidFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Rentebinding i banker og andre finansforetak4. kvartal 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fastrenteandel øker fortsatt

Andelen fastrentelån av finansforetakenes totale utlån til lønnstakere økte fra 3. kvartal til 4. kvartal 2012. De seks foregående kvartalene har det også vært en økning, og vi må helt tilbake til 2005 for å finne et høyere nivå for andelen fastrentelån.

Andel rentebinding av totale utlån fra banker og andre finansforetak til lønnstakere
4. kvartal 20123. kvartal 20122. kvartal 20121. kvartal 20124. kvartal 2011
I alt
Ingen rentebinding89,389,990,290,391,4
Sum rentebinding10,710,29,89,78,6
Inntil 1 år0,80,90,91,11,9
Fra 1 år t.o.m. 5 år8,27,57,37,05,4
Over 5 år1,81,91,51,71,3
Banker
Ingen rentebinding89,990,591,191,492,7
Sum rentebinding10,19,58,98,67,3
Inntil 1 år0,91,11,01,21,9
Fra 1 år t.o.m. 5 år7,86,76,75,84,3
Over 5 år1,41,81,21,61,2
Kredittforetak
Ingen rentebinding91,992,792,892,994,0
Sum rentebinding8,17,37,27,16,0
Inntil 1 år0,40,30,40,41,1
Fra 1 år t.o.m. 5 år6,15,55,45,33,7
Over 5 år1,61,51,51,41,2
Statlige låneinstitusjoner
Ingen rentebinding67,666,868,266,266,9
Sum rentebinding32,433,231,833,833,1
Inntil 1 år2,12,23,64,96,9
Fra 1 år t.o.m. 5 år25,125,824,325,022,7
Over 5 år5,15,13,93,93,5

Finansforetakenes andel av lån med fast rente til lønnstakere økte fra 10,1 prosent i 3. kvartal til 10,7 prosent i 4. kvartal 2012. Til sammenligning var denne andelen på 8,6 prosent i den samme perioden i fjor.

Økt andel fastrentelån i banker og kredittforetak

Andelen fastrentelån av bankenes totale utlån til lønnstakere økte fra 9,5 prosent i 3. kvartal til 10,1 prosent i 4. kvartal 2012. Dette er den høyeste andelen siden 2. kvartal 2004. Den tilsvarende andelen i kredittforetakene økte med 0,8 prosentpoeng til 8,1 prosent i den samme perioden.

Lavere andel fastrentelån i de statlige låneinstituttene

Andelen fastrentelån til lønnstakere i de statlige låneinstituttene falt med 0,8 prosentpoeng fra utgangen av 3. kvartal 2012 og endte på 32,4 prosent ved utgangen av 4. kvartal 2012. Dette skjedde etter en økning på 1,3 prosentpoeng i kvartalet før.

Lengre rentebindingstid

Lån med gjenværende bindingstid på over ett år utgjorde 92,8 prosent av fastrentelånene i 4. kvartal 2012, en økning på 0,05 prosentpoeng fra forrige kvartal. Dette er den høyeste andelen vi har registrert siden 2004, som er starttidspunktet for denne statistikken. Tilsvarende andel for 4. kvartal 2011 var 77,8 prosent.

Uendret andel fastrentelån for ikke-finansielle foretak

For ikke-finansielle foretak var andelen fastrentelån uendret på 21,9 prosent fra 3. til 4. kvartal 2012.

Rentebinding i NorgeÅpne og lesLukk

Binding av renten gir større forutsigbarhet av rentekostnader i bindingsperioden, og kan være en form for forsikring mot renteøkninger. Hvis fastrentene er lave i forhold til forventninger om utviklingen til den flytende renten, kan det bidra til å øke andelen utlån med rentebinding. Ønsker en låntaker å gå ut av en rentebindingsavtale, må man normalt betale en overkurs hvis fastrenten er høyere enn den flytende. Om fastrenten er lavere enn den flytende renten, kan låntakeren få utbetalt en underkurs om han/hun kan gå ut av fastrenteavtalen. Fastrenteandelen i de statlige låneinstituttene er høyere enn i banker og kredittforetak. Dette kan blant annet skyldes forskjell i utlånsprodukter. Banker og kredittforetak kan for eksempel tilby rammelån og kortsiktige nedbetalingslån der renten ikke bindes.

RentebindingstidÅpne og lesLukk

I norsk rentebindingsstatistikk benyttes gjenstående rentebindingstid. Med det menes tiden fra finansforetakenes regnskapsrapporteringstidspunkt og fram til neste renteregulering i hver enkelt avtale. Lån hvor finansavtaleloven § 50 i prinsippet gir de facto seks ukers rentebindingstid, er definert som lån med flytende rente.

Øvrig informasjonÅpne og lesLukk

Rentebindingsstatistikken omfatter utlån både i norsk og utenlandsk valuta.