192938_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofur/kvartal
192938
Fortsatt nedgang i andelen fastrentelån
statistikk
2014-11-25T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofur, Rentebinding i banker og andre finansforetak, utlån, fastrentelån, rentebindingstidFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Rentebinding i banker og andre finansforetak3. kvartal 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt nedgang i andelen fastrentelån

Stadig færre velger å binde renten på sine lån. Fastrenteandelen har vært fallende siden utgangen av 1. kvartal 2013.

Andel rentebinding av totale utlån fra banker og andre finansforetak til lønnstakere
3. kvartal 20142. kvartal 20141. kvartal 20144. kvartal 20133. kvartal 2013
I alt
Ingen rentebinding91,391,090,590,089,5
Sum rentebinding8,79,09,59,910,5
Inntil 1 år2,42,42,42,21,7
Fra 1 år t.o.m. 5 år4,75,05,56,06,9
Over 5 år1,51,61,61,81,8
Banker
Ingen rentebinding92,191,991,290,690,2
Sum rentebinding7,98,18,89,49,8
Inntil 1 år2,92,93,13,12,9
Fra 1 år t.o.m. 5 år3,94,14,55,25,7
Over 5 år1,11,01,11,21,2
Kredittforetak
Ingen rentebinding92,992,792,592,291,7
Sum rentebinding7,17,37,57,88,3
Inntil 1 år1,71,61,41,20,6
Fra 1 år t.o.m. 5 år4,14,34,85,16,1
Over 5 år1,21,31,31,51,5
Statlige låneinstitutter
Ingen rentebinding76,475,073,772,170,3
Sum rentebinding23,625,026,327,929,7
Inntil 1 år3,84,13,93,92,0
Fra 1 år t.o.m. 5 år13,714,515,716,820,1
Over 5 år6,16,46,77,17,6
Figur 1. Banker og kredittforetak. Utlånsrenter fordelt på sektor

Andelen lån med rentebinding av totale utlån til innenlandske lønnstakere fra banker og kredittforetak falt med 0,2 prosentpoeng, til 7,5 prosent, ved utgangen av 3. kvartal. På samme tidspunkt hadde 69 prosent av lønnstakernes fastrentelån gjenværende rentebindingstid på over ett år, dette er en liten nedgang fra 71 prosent ved utgangen av foregående kvartal.

Fra og med 3. kvartal 2014 publiseres også rentebindingsstatistikk basert på en annen kilde. Denne nye tabellen har en snevrere definisjon av fastrentelån og viser en nedgang i andelen fastrentelån av totale utlån til innenlandske lønnstakere fra banker og kredittforetak på 0,6 prosentpoeng, til 6,9 prosent ved utgangen av 3. kvartal 2014.

Den nye rentebindingsstatistikken har også data for utlån med pant i bolig og andre nedbetalingslån. For totale utlån med pant i bolig (rammelån og nedbetalingslån) falt andelen fastrentelån med 0,6 prosentpoeng til 7,2 prosent.

Endringer i rentebindingsstatistikken gir brudd i tidsserienÅpne og lesLukk

Fra og med 3. kvartal 2014 publiseres også rentebindingsstatistikk basert på en annen kilde. Fra og med 1. kvartal 2015 vil rentebindingsstatistikken kun være basert på den nye statistikken, mens statistikkbanktabellen som har vært publisert hittil, ikke lenger vil bli oppdatert. Data i den nye rentebindingsstatistikken (se Statistikkbanken tabell 10648) er ikke direkte sammenlignbare med den gamle statistikken (Se statistikkbanken tabell 08115).