159777_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofur/kvartal
159777
Færre binder renten
statistikk
2014-05-26T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofur, Rentebinding i banker og andre finansforetak, utlån, fastrentelån, rentebindingstidFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Rentebinding i banker og andre finansforetak1. kvartal 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Færre binder renten

Andelen av fastrentelån av totale utlån fra banker, kredittforetak og statlige låneinstitutt til lønnstakere falt med 0,5 prosentpoeng i løpet av 1. kvartal 2014. Dette var det fjerde kvartalet på rad med fall i fastrenteandelen.

Andel rentebinding av totale utlån fra banker og andre finansforetak til lønnstakere
1. kvartal 20144. kvartal 20133. kvartal 20132. kvartal 20131. kvartal 2013
I alt
Ingen rentebinding90,590,089,589,389,0
Sum rentebinding9,510,010,510,711,0
Inntil 1 år1,81,81,51,81,9
Fra 1 år t.o.m. 5 år6,06,47,17,27,4
Over 5 år1,61,81,81,71,7
Banker
Ingen rentebinding91,290,690,289,989,4
Sum rentebinding8,89,49,810,110,6
Inntil 1 år3,13,12,92,83,0
Fra 1 år t.o.m. 5 år4,55,25,76,06,2
Over 5 år1,11,21,21,31,3
Kredittforetak
Ingen rentebinding92,592,291,791,891,7
Sum rentebinding7,57,88,38,28,3
Inntil 1 år0,20,20,20,70,7
Fra 1 år t.o.m. 5 år5,96,06,66,06,1
Over 5 år1,31,51,51,61,6
Statlige låneinstitutter
Ingen rentebinding73,772,170,368,868,1
Sum rentebinding26,327,929,731,231,9
Inntil 1 år3,94,02,03,02,8
Fra 1 år t.o.m. 5 år15,716,820,123,224,0
Over 5 år6,77,17,65,05,1
Figur 1. Andel fastrentelån av totale utlån til lønnstakere, etter kredittkilde

Andelen fastrentelån av totale utlån til innenlandske lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter med videre var 9,5 prosent ved utgangen av 1. kvartal, ned fra 10,0 prosent ved utgangen av fjoråret.

Fastrenteandelen fra samtlige kredittkilder har falt hvert kvartal siden utgangen av 1. kvartal 2013, fra 11 til 9,5 prosent ved utgangen av 1. kvartal i år. Nedgangen i fastrenteandelen de siste fire kvartalene kommer etter en økning hvert kvartal fra 3. kvartal 2011 til 1. kvartal 2013. Ved utgangen av 1. kvartal 2014 hadde 81 prosent av lønnstakernes fastrentelån gjenværende rentebindingstid på over ett år.

Lavere fastrenteandel fra alle kredittkilder

Andelen fastrentelån av totale utlån fra banker til lønnstakere falt med 0,6 prosentpoeng til 8,8 prosent fra 4. kvartal 2013 til 1. kvartal 2014. Fastrenteandelen i kredittforetakene falt med 0,3 prosentpoeng til 7,5 prosent i samme periode.

Fastrenteandelen av totale utlån til lønnstakere fra statlige låneinstitutt falt med 5,6 prosentpoeng de siste tolv månedene. Ved utgangen av 1. kvartal 2014 var andelen fastrentelån fra statlige låneinstitutt til lønnstakerne, 26,3 prosent.

Lavere fastrenteandel også for ikke-finansielle foretak

Andelen fastrentelån av totale utlån til ikke-finansielle foretak fra banker, kredittforetak og statlige låneinstitutt falt med 2,0 prosentpoeng i løpet av 1. kvartal 2014, til 21,0 prosent ved utgangen av kvartalet. 84 prosent av ikke-finansielle foretaks fastrentelån har gjenværende rentebindingstid på under ett år.