141838_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofur/kvartal
141838
Fastrenteandelen faller fortsatt
statistikk
2014-02-27T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofur, Rentebinding i banker og andre finansforetak, utlån, fastrentelån, rentebindingstidFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Rentebinding i banker og andre finansforetak4. kvartal 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fastrenteandelen faller fortsatt

Andelen fastrentelån av totale utlån fra banker og kredittforetak til lønnstakere falt med 0,4 og 0,5 prosentpoeng i løpet av 4. kvartal 2013. Dette er det tredje kvartalet på rad med fall i fastrenteandelen i banker.

Andel rentebinding av totale utlån fra banker og andre finansforetak til lønnstakere
4. kvartal 20133. kvartal 20132. kvartal 20131. kvartal 20134. kvartal 2012
I alt
Ingen rentebinding90,089,189,389,089,3
Sum rentebinding10,010,910,711,010,7
Inntil 1 år1,81,81,81,80,8
Fra 1 år t.o.m. 5 år6,47,17,27,48,3
Over 5 år1,82,01,71,71,7
Banker
Ingen rentebinding90,690,289,989,489,9
Sum rentebinding9,49,810,110,610,1
Inntil 1 år3,12,92,83,00,9
Fra 1 år t.o.m. 5 år5,25,76,06,27,9
Over 5 år1,21,21,31,31,2
Kredittforetak
Ingen rentebinding92,291,791,891,791,9
Sum rentebinding7,88,38,28,38,1
Inntil 1 år0,20,20,70,70,4
Fra 1 år t.o.m. 5 år6,06,66,06,16,1
Over 5 år1,51,51,61,61,6
Statlige låneinstitusjoner
Ingen rentebinding72,164,568,868,167,6
Sum rentebinding27,935,531,231,932,4
Inntil 1 år4,05,53,02,82,1
Fra 1 år t.o.m. 5 år16,819,723,224,025,1
Over 5 år7,110,35,05,15,1
Figur 1. Andel fastrentelån av totale utlån til lønnstakere, etter kredittkilde

Andelen fastrentelån av totale utlån fra banker og kredittforetak til innenlandske lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter med videre var 9,4 og 7,8 prosent ved av utgangen 2013, ned fra 9,8 og 8,3 prosent ved utgangen av 3. kvartal 2013.

Lavere fastrenteandel i løpet av 2013

I løpet av 2013 falt andelen fastrentelån av totale utlån fra alle kredittkilder med 0,8 prosentpoeng. Nedgangen i fastrenteandelen de siste tre kvartalene av 2013 kommer etter en økning hvert kvartal fra 3. kvartal 2011 til 1. kvartal 2013. Andelen fastrentelån av totale utlån fra banker til lønnstakere falt med 0,7 prosentpoeng til 9,4 prosent. Det var i de siste tre kvartalene av året at fastrenteandelen i banker falt. Det var også en nedgang på 0,4 prosentpoeng i fastrenteandelen i kredittforetakene i 2013, til 7,8 prosent. Fastrenteandelen i kredittforetakene var omtrent uendret i løpet av 2. og 3. kvartal 2013, mens andelen falt med 0,5 prosentpoeng i løpet av 4. kvartal 2013.

Også fastrenteandelen i statlige låneinstitutt falt

Fastrenteandelen av totale utlån til lønnstakere fra statlige låneinstitutt falt med 4,5 prosentpoeng i løpet av 2013. Ved utgangen av 2013 var andelen fastrentelån fra statlige låneinstitutt til lønnstakerne 27,9 prosent.