84849_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofur/kvartal
84849
Andelen fastrentelån øker fortsatt
statistikk
2012-06-12T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofur, Rentebinding i banker og andre finansforetak, utlån, fastrentelån, rentebindingstidFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Rentebinding i banker og andre finansforetak1. kvartal 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Andelen fastrentelån øker fortsatt

Andelen lån med fast rente av finansforetakenes totale utlån til lønnstakere økte med 1,1 prosentpoeng fra 4. kvartal 2011 til 9,7 prosent i 1. kvartal 2012. Denne andelen har økt de tre siste kvartalene.

Andelen fastrentelån av bankenes totale utlån til lønnstakere økte fra 7,3 prosent i 4. kvartal 2011 til 8,6 prosent i 1. kvartal 2012. Den tilsvarende andelen i kredittforetakene økte med 1,1 prosentpoeng til 7,1 prosent i samme tidsrom. Vi må tilbake til 2005 for å finne et høyere nivå for andelen fastrentelån.

For lån til husholdninger økte andelen lån med fast rente med 0,8 prosentpoeng i bankene og med 0,6 prosentpoeng i kredittforetakene, til henholdsvis 9,1 og 7,1 prosent i perioden.

Banker, kredittforetak og statlige låneinstitutter. Rentebindingsandel på utlån til lønnstakere. 1. kvartal 2006-1. kvartal 2012

Lengre rentebindingstid på lån til lønnstakere

Fra 4. kvartal 2011 til 1. kvartal 2012 steg andelen lån til lønnstakere med gjenværende rentebindingstid fra 1-5 år fra 4,3 til 5,8 prosent i bankene og fra 3,7 til 5,3 prosent i kredittforetakene.

Andelen lån med gjenværende rentebindingstid på mindre eller lik ett år falt fra 1,9 prosent i 4. kvartal 2011 til 1,1 prosent i 1. kvartal 2012. I samme periode økte andelen lån med gjenværende bindingstid på over ett år fra 77,8 prosent av fastrentelånene til 88,7 prosent.

Lavere vekst i andel fastrentelån i de statlige låneinstituttene

Andelen fastrentelån til lønnstakere i de statlige låneinstituttene økte med 0,8 prosentpoeng fra utgangen av 4. kvartal 2011 til 33,8 prosent ved utgangen av 1. kvartal 2012. Dette skjedde etter en økning på hele 13 prosentpoeng i forrige kvartal.

Lavere andel lån med fast rente for ikke-finansielle foretak

For ikke-finansielle foretak falt andelen fastrentelån med 2,5 prosentpoeng til 22,2 prosent i 1. kvartal 2012 etter en nedgang på 0,5 prosentpoeng i forrige kvartal.

Andel utlån med rentebinding til lønnstagere fra banker, kredittforetak og statlige låneinstitutter etter rentebindingstid. Prosent av utlån i alt. 1. kv. 2006-1. kv. 2012
Kvartal Banker Kredittforetak Statlige låneinstitutter I alt
Under 1 år 1-5 år Over 5 år Sum Under 1 år 1-5 år Over 5 år Sum Under 1 år 1-5 år Over 5 år Sum Under 1 år 1-5 år Over 5 år Sum
  Prosent
2004                                
31. mars 1,8       9,2 0,6       11,5 4,8       21,3 1,4       27,5 3,6       37,8 0,0       41,4 2,1       13,2 0,5       15,9
30. juni 1,4 8,8 0,6 10,8 4,0 19,5 1,2 24,7 4,1 35,1 0,0 39,3 1,9 12,4 0,5 14,8
30. september 1,3 8,1 0,5 9,8 3,8 18,8 1,1 23,6 5,6 34,7 0,0 40,3 1,9 11,6 0,5 13,9
31. desember 1,5 7,4 0,5 9,3 5,7 12,5 3,6 21,7 4,5 32,8 0,0 37,3 2,0 10,5 0,5 13,0
2005                                
31. mars 2,0 7,1 0,6 9,5 6,8 12,1 3,7 22,6 10,8 24,2 0,0 35,0 3,1 9,2 0,6 12,9
30. juni 2,8 5,7 0,5 9,0 4,1 10,5 4,5 19,1 11,8 23,0 0,0 34,8 3,8 7,8 0,6 12,1
30. september 3,3 4,6 0,5 8,4 3,2 6,9 3,4 13,4 11,4 21,1 0,0 32,4 4,1 6,5 0,6 11,1
31. desember 3,0 4,2 0,6 7,8 7,9 9,1 2,3 19,2 10,6 21,3 0,0 31,9 3,9 6,1 0,6 10,5
2006                                
31. mars 2,3 4,0 0,5 6,9 7,9 8,2 2,0 18,0 10,2 18,4 0,0 28,6 3,2 5,6 0,5 9,3
30. juni 1,6 3,8 0,6 5,9 3,6 8,3 2,0 13,8 3,6 18,1 0,0 21,7 1,8 5,3 0,5 7,6
30. september 1,3 3,5 0,6 5,3 1,7 4,3 1,1 7,2 3,1 17,5 0,0 20,6 1,5 4,9 0,5 6,9
31. desember 1,4 3,0 0,7 5,0 1,3 4,6 1,3 7,1 2,5 16,3 0,0 18,8 1,5 4,3 0,6 6,4
2007                                
31. mars 1,4 2,9 0,7 5,1 0,7 2,6 0,9 4,3 1,4 22,0 0,0 23,4 1,4 4,6 0,7 6,7
30. juni 1,4 2,7 0,8 4,8 1,1 2,0 0,9 4,0 1,5 21,8 0,0 23,2 1,4 4,3 0,7 6,4
30. september 1,4 2,5 0,7 4,7 1,2 1,6 0,9 3,7 2,8 19,9 0,0 22,6 1,5 3,9 0,7 6,1
31. desember 1,3 2,6 0,7 4,7 0,8 1,1 0,6 2,5 7,0 14,7 0,0 21,7 1,8 3,5 0,7 5,9
2008                                
31. mars 1,1 2,6 0,7 4,4 0,6 0,8 0,5 1,9 7,1 14,0 0,0 21,1 1,5 3,4 0,6 5,5
30. juni 0,9 2,7 0,7 4,4 0,3 0,8 0,3 1,5 7,9 12,9 0,0 20,9 1,4 3,3 0,6 5,3
30. september 0,8 2,9 0,7 4,4 0,2 0,8 0,3 1,3 6,5 13,5 0,1 20,0 1,2 3,4 0,6 5,1
31. desember 0,9 2,7 0,6 4,2 0,4 1,4 0,6 2,3 3,6 13,0 0,1 16,7 1,1 3,2 0,6 4,8
2009                                
31. mars 1,2 4,4 0,7 6,3 0,3 3,2 0,7 4,2 3,3 13,4 0,1 16,8 1,2 4,8 0,7 6,6
30. juni 1,4 4,6 0,7 6,6 0,3 3,4 0,8 4,5 3,2 17,0 0,2 20,4 1,2 5,2 0,7 7,1
30. september 1,3 4,8 0,7 6,8 0,3 3,6 0,7 4,6 2,3 19,7 0,2 22,2 1,1 5,6 0,7 7,4
31. desember 1,3 4,8 0,7 6,8 0,3 3,6 0,7 4,6 2,9 19,4 0,2 22,5 1,1 5,6 0,7 7,3
2010                                
31. mars 1,7 4,4 0,7 6,7 0,2 4,1 0,7 5,0 2,1 18,7 0,2 21,0 1,2 5,4 0,7 7,2
30. juni 1,4 4,1 0,6 6,2 0,3 4,0 0,7 4,9 2,3 16,4 0,2 18,9 1,0 5,0 0,6 6,7
30. september 1,3 4,0 0,7 5,9 0,3 4,0 0,8 5,0 2,1 17,9 0,3 20,3 1,0 5,0 0,7 6,6
31. desember 1,3 3,8 0,7 5,7 0,3 3,9 0,8 5,0 3,9 15,2 0,3 19,3 1,1 4,6 0,7 6,4
2011                                
31. mars 2,1 2,9 0,7 5,7 1,2 2,7 0,8 4,7 6,0 12,7 0,3 19,0 2,0 3,5 0,7 6,3
30. juni 2,1 2,7 0,7 5,5 1,2 2,5 0,7 4,4 7,3 10,6 0,3 18,2 2,1 3,2 0,7 5,9
30. september 2,1 2,8 0,8 5,7 1,3 2,4 0,8 4,4 7,3 12,4 0,3 20,0 2,1 3,3 0,7 6,2
31. desember 1,9 4,3 1,2 7,3 1,1 3,7 1,2 6,0 6,8 22,7 3,5 33,0 1,9 5,4 1,3 8,6
2012                                
31. mars 1,2 5,8 1,6 8,6 0,4 5,3 1,4 7,1 4,9 25,0 3,9 33,8 1,1 7,0 1,7 9,7

Brudd i statistikken

På grunn av vesentlige endringer i rapporteringen fra enkelte finansforetak, er fastrenteandelene for ikke-finansielle foretak fra og med 2009 ikke direkte sammenlignbare med observasjoner fra tidligere år.

Fra 2. kvartal til 3. kvartal 2011 ble enkelte utlån fra de statlige låneinstituttene flyttet fra husholdningssektoren til ikke-finansielle foretak. Dette påvirker fastrenteandelene for disse sektorgrupperingene.

Ny institusjonell sektorgruppering 2012

Ny sektorgruppering ble innført i rente- og rentebindingsstatistikken fra og med 1. kvartal 2012. Tallene for husholdninger, ikke-finansielle foretak og andre sektoraggregater kan være noe påvirket av endringene i sektorgrupperingen, mens tallene for lønnstakere skal være direkte sammenlignbare med tidligere perioder.

Rentebinding i Norge

Binding av renten gir større forutsigbarhet av rentekostnader i bindingsperioden, og kan være en form for forsikring mot renteøkninger. Hvis fastrentene er lave i forhold til forventninger om utviklingen til den flytende renten, kan det bidra til å øke andelen utlån med rentebinding. Ønsker en låntaker å gå ut av en rentebindingsavtale, må man normalt betale en overkurs hvis fastrenten er høyere enn den flytende. Om fastrenten er lavere enn den flytende renten, kan låntakeren få utbetalt en underkurs om han/hun kan gå ut av fastrenteavtalen. Fastrenteandelen i de statlige låneinstituttene er høyere enn i banker og kredittforetak. Dette kan blant annet skyldes forskjell i utlånsprodukter. Banker og kredittforetak kan for eksempel tilby rammelån og kortsiktige nedbetalingslån der renten ikke bindes.

Rentebindingstid

I norsk rentebindingsstatistikk benyttes gjenstående rentebindingstid. Med det menes tiden fra finansforetakenes regnskapsrapporteringstidspunkt og fram til neste renteregulering i hver enkelt avtale. Lån hvor finansavtaleloven § 50 i prinsippet gir de facto seks ukers rentebindingstid, er definert som lån med flytende rente.

Øvrig informasjon

Rentebindingsstatistikken omfatter utlån både i norsk og utenlandsk valuta.