116353_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofur/kvartal
116353
Lavere andel utlån med fast rente
statistikk
2013-08-26T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofur, Rentebinding i banker og andre finansforetak, utlån, fastrentelån, rentebindingstidFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Rentebinding i banker og andre finansforetak2. kvartal 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lavere andel utlån med fast rente

Andelen fastrentelån av totale utlån fra banker, kredittforetak og statlige låneinstitutt til lønnstakere falt med 0,3 prosentpoeng i løpet av 2. kvartal 2013. Andelen var fortsatt høy, 1,0 prosentpoeng høyere enn ved utgangen av 2. kvartal i fjor.

Andel rentebinding av totale utlån fra banker og andre finansforetak til lønnstakere
2. kvartal 20131. kvartal 20134. kvartal 20123. kvartal 20122. kvartal 2012
I alt
Ingen rentebinding89,389,089,389,990,2
Sum rentebinding10,711,010,710,19,8
Inntil 1 år1,81,90,80,80,9
Fra 1 år t.o.m. 5 år7,27,48,37,67,4
Over 5 år1,71,71,71,81,4
Banker
Ingen rentebinding89,989,589,990,591,1
Sum rentebinding10,110,510,19,58,9
Inntil 1 år2,83,00,91,11,0
Fra 1 år t.o.m. 5 år6,06,27,96,86,9
Over 5 år1,31,31,21,61,0
Kredittforetak
Ingen rentebinding91,891,791,992,792,8
Sum rentebinding8,28,38,17,37,2
Inntil 1 år0,70,70,40,30,4
Fra 1 år t.o.m. 5 år6,06,16,15,55,4
Over 5 år1,61,61,61,51,5
Statlige låneinstitusjoner
Ingen rentebinding68,868,167,666,868,2
Sum rentebinding31,231,932,433,231,8
Inntil 1 år3,02,82,12,23,6
Fra 1 år t.o.m. 5 år23,224,025,125,824,3
Over 5 år5,05,15,15,13,9

Andelen fastrentelån av totale utlån til innenlandske lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter mv. var 10,7 prosent ved utgangen av 2. kvartal i år, ned fra 11,0 prosent ved utgangen av 1. kvartal. Ved utgangen av 2. kvartal i fjor var den samme andelen fastrentelån 9,8 prosent.

Lavere fastrenteandel fra alle kredittkilder

Andelen fastrentelån av totale utlån fra banker til lønnstakere falt med 0,4 prosentpoeng i 2. kvartal, til 10,1 prosent, mens fastrenteandelen i kredittforetakene var tilnærmet uendret på 8,2 prosent.

Av totale utlån til lønnstakere fra statlige låneinstitutt var 31,2 prosent fastrentelån ved utgangen av 2. kvartal, en nedgang fra foregående kvartal på 0,7 prosentpoeng.

Flest fastrentelån med gjenværende binding mellom ett og fem år

Av lån med fast rente til lønnstakere hadde 67,5 prosent en gjenværende rentebindingstid mellom ett og fem år ved utgangen av 2. kvartal. Denne andelen er tilnærmet uendret fra utgangen av 1. kvartal. Ved utgangen av 2. kvartal i år hadde 15,6 prosent av fastrentelånene en gjenværende rentebindingstid på over fem år, mens 16,9 prosent hadde en gjenværende rentebindingstid under ett år.

Stabil fastrenteandel for ikke-finansielle foretak

Andelen fastrentelån av totale utlån til ikke-finansielle foretak fra banker, kredittforetak og statlige låneinstitutt økte marginalt med 0,1 prosentpoeng i løpet av 2. kvartal, til 22,8 prosent ved utgangen av kvartalet. Over 80 prosent av ikke-finansielle foretaks fastrentelån har gjenværende rentebindingstid på under ett år.