92697_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofur/kvartal
92697
Fortsatt økende fastrenteandel
statistikk
2013-05-22T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofur, Rentebinding i banker og andre finansforetak, utlån, fastrentelån, rentebindingstidFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Rentebinding i banker og andre finansforetak1. kvartal 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt økende fastrenteandel

Andelen fastrentelån av finansforetakenes totale utlån til lønnstakere økte med 0,3 prosentpoeng i løpet av 1. kvartal 2013. Andelen har økt de siste sju kvartalene, og vi må tilbake til 2005 for å finne et høyere nivå for andelen fastrentelån.

Andel rentebinding av totale utlån fra banker og andre finansforetak til lønnstakere
1. kvartal 20134. kvartal 20123. kvartal 20122. kvartal 20121. kvartal 2012
I alt
Ingen rentebinding89,089,389,990,290,3
Sum rentebinding11,010,810,19,79,7
Inntil 1 år1,90,80,80,91,1
Fra 1 år t.o.m. 5 år7,38,27,57,37,0
Over 5 år1,81,81,91,51,7
Banker
Ingen rentebinding89,589,990,591,191,4
Sum rentebinding10,510,19,58,98,6
Inntil 1 år3,00,91,11,01,2
Fra 1 år t.o.m. 5 år6,07,86,76,75,8
Over 5 år1,51,41,81,21,6
Kredittforetak
Ingen rentebinding91,791,992,792,892,9
Sum rentebinding8,38,17,37,27,1
Inntil 1 år0,70,40,30,40,4
Fra 1 år t.o.m. 5 år6,16,15,55,45,3
Over 5 år1,61,61,51,51,4
Statlige låneinstitusjoner
Ingen rentebinding68,167,666,868,266,2
Sum rentebinding31,932,433,231,833,8
Inntil 1 år2,82,12,23,64,9
Fra 1 år t.o.m. 5 år24,025,125,824,325,0
Over 5 år5,15,15,13,93,9

Finansforetakenes andel av lån med fast rente til innenlandske lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter med videre var 11,0 prosent ved utgangen av 1. kvartal i år. Dette er en økning på 1,3 prosentpoeng fra samme periode i fjor.

Økt andel fastrentelån i banker og kredittforetak

Andelen fastrentelån av bankenes totale utlån til lønnstakere økte fra 10,1 prosent ved utgangen av 4. kvartal 2012 til 10,5 prosent ved utgangen av 1. kvartal i år. Dette er det høyeste nivået for denne andelen siden 2004. Den tilsvarende andelen i kredittforetakene økte med 0,2 prosentpoeng til 8,3 prosent i løpet av 1. kvartal 2013.

Lavere andel fastrentelån i de statlige låneinstituttene

Andelen fastrentelån fra de statlige låneinstituttene til lønnstakere falt med 0,5 prosentpoeng i 1. kvartal i år, til 31,9 prosent ved utgangen av kvartalet. Til sammenligning var denne andelen på 33,8 prosent i samme kvartal i fjor.

Kortere rentebindingstid

Lån med gjenværende bindingstid på under ett år utgjorde 16,8 prosent av fastrentelånene til lønnstakere ved utgangen av 1. kvartal 2013. Dette er en økning fra 7,2 prosent ved utgangen av foregående kvartal.

Lavere andel fastrentelån for ikke-finansielle foretak

For innenlandske ikke-finansielle foretak falt andelen fastrentelån med 0,3 prosentpoeng til 21,5 prosent i 1. kvartal 2013.