Finansforetak, balanserapril 2009

Statistikken publiseres fra 2016 sammen med Banker og kredittforetak.

Innhold

Arkiv for Finansforetak, balanser - månedlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
5. november 2010 September 2010 Bankenes kortsiktige finansiering avtar
8. oktober 2010 August 2010 Nedgang i innskudd fra lønnstakere som forventet
9. september 2010 Juli 2010 Boliglånsveksten avtar noe
13. august 2010 Juni 2010 Sterk vekst i obligasjoner med fortrinnsrett
8. juli 2010 Mai 2010 Økning i bankenes næringsutlån
4. juni 2010 April 2010 Økende andel interbanklån
7. mai 2010 Mars 2010 Avtagende vekst i husholdningenes bankinnskudd
9. april 2010 Februar 2010 Nedgang i utlån til industrien
5. mars 2010 Januar 2010 Økt andel sertifikater og obligasjoner
5. februar 2010 Desember 2009 Kraftig økning i boligsparing for ungdom
11. januar 2010 November 2009 Økende andel rammelån
4. desember 2009 Oktober 2009 Avtakende vekst i statssertifikater
6. november 2009 September 2009 Nedskrivning på utlån øker svakt
9. oktober 2009 August 2009 Økning i husholdningenes bankinnskudd
4. september 2009 Juli 2009 Stadig høy utenlandsk markedsfinansiering