Lønn for ansatte i industri1. oktober 2010

Lønnsstatistikk 2015 for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor, vil bli publisert samlet 3. mars 2016 i statistikken Lønn, alle ansatte.

Innhold

Arkiv for Lønn for ansatte i industri - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
21. januar 2015 1. oktober 2014 Månedslønna økte med 1 100 kroner
23. januar 2014 1. oktober 2013 Månedslønna opp med 1 600 kroner
22. januar 2013 1. oktober 2012 1 300 kroner mer i månedslønn
24. januar 2012 1. oktober 2011 Månedslønna opp 1 800 kroner
27. januar 2011 1. oktober 2010 Månedslønna økte med 3,7 prosent
11. februar 2010 1. oktober 2009 Lønna i industrien opp med 4,1 prosent
9. februar 2009 1. oktober 2008 Lønna opp med 6,2 prosent i industrien
13. februar 2008 1. oktober 2007 Månedslønna økte med 6 prosent
16. februar 2007 1. oktober 2006 Månedslønna økte med 4,3 prosent
17. februar 2006 1. oktober 2005 Industriansattes lønn opp 3,6 prosent
18. februar 2005 1. oktober 2004 Lavere lønnsvekst enn på flere år
12. februar 2004 1. oktober 2003 Årslønna økte med 4,4 prosent
13. februar 2003 1. oktober 2002 Årslønna økte med 5,6 prosent
14. februar 2002 1. oktober 2001 1 000 kroner mer per måned
7. mars 2001 1. oktober 2000 Månedsfortjenesten økte med 900 kroner