1488_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnind/aar
1488
Månedslønna økte med 3,7 prosent
statistikk
2011-01-27T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnind, Lønn for ansatte i industri, næringsområde (for eksempel metallindustri, møbelindustri, næringsmiddelindustri)Lønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønn for ansatte i industri1. oktober 2010

Lønnsstatistikk 2015 for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor, vil bli publisert samlet 3. mars 2016 i statistikken Lønn, alle ansatte.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Månedslønna økte med 3,7 prosent

Heltidsansatte i industrien hadde en gjennomsnittlig månedslønn, eksklusive overtidsgodtgjørelse, på 36 900 kroner i oktober 2010. Dette var 1 300 kroner, eller 3,7 prosent, mer enn året før.

Avtalt månedslønn, eller månedslønn eksklusive tillegg og bonus, gikk også opp i samme periode, men hadde en noe mindre økning, på 3,6 prosent. Dette tilsvarte en økning på 1 200 kroner, og resulterte i en gjennomsnittlig avtalt månedslønn på 34 700 kroner per oktober 2010.

Lønnsøkning over gjennomsnittet til produksjon av skip og oljeplattformer

Virksomheter i nærings- og nytelsesmiddelindustri og i produksjon av skip og oljeplattformer har mange ansatte. Heltidsansatte i førstnevnte næring hadde en gjennomsnittlig månedslønn, eksklusive overtidsgodtgjørelse, på 32 000 kroner. Dette er en økning på 1 300 kroner, eller 4,2 prosent, fra oktober 2009. Til sammenligning hadde ansatte i bygging av skip og oljeplattformer per oktober en månedslønn på 42 300 kroner, som var en vekst på 2 100 kroner, eller 5,2 prosent, fra året før.

Både operatører og håndverkere går opp 3,5 prosent

Operatørene utgjør alene omtrent en tredel av alle heltidsansatte i industrien. Denne yrkesgruppen omfatter blant annet maskin- og prosessoperatører, produksjonsarbeidere, sjåfører og maskinarbeidere. Månedslønna, eksklusive overtidsgodtgjørelse, for denne gruppen utgjorde i gjennomsnitt 29 800 kroner, en økning på 1 000 kroner, eller 3,5 prosent, fra året før. Håndverkere, en annen stor yrkesgruppe i industrien, hadde også en økning på 3,5 prosent, og fikk til sammenligning en månedslønn på 32 100 kroner per oktober 2010. Det betyr en oppgang på 1 100 kroner fra oktober 2009. I denne yrkesgruppen finner vi blant annet sveisere og mekanikere.

Ansatte i kontor- og kundeserviceyrker får 3,8 prosent mer

Ansatte i kontor- og kundeserviceyrker hadde en månedslønn, eksklusive overtidsgodtgjørelse, på 32 700 kroner. Det var en økning på 3,8 prosent fra samme tidspunkt i 2009.

Akademiske yrker øker mindre enn gjennomsnittet

Gjennomsnittlig månedslønn, eksklusive overtidsgodtgjørelse, for ansatte i akademiske yrker økte med 1 100 kroner, eller 2,2 prosent fra oktober 2009. Dette resulterte i en månedslønn på 50 600 kroner i oktober 2010. I denne yrkesgruppen finner vi blant annet sivilingeniører, siviløkonomer og systemutviklere. I gruppen høgskoleyrker, hvor vi blant annet finner ingeniører og teknikere, utgjorde månedslønna 43 900 kroner. Dette gir en vekst på 1 400 kroner, eller 3,3 prosent, fra oktober 2009.

Lederne går i gjennomsnitt opp 3,6 prosent

Ansatte i lederyrker hadde en gjennomsnittlig månedslønn, eksklusive overtidsgodtgjørelse, på 60 200 kroner per oktober 2010. Dette tilsvarte en vekst på 2 100 kroner, eller 3,6 prosent, fra samme tidspunkt året før. Ledere i de mindre bedriftene hadde en månedslønn, eksklusive overtidsgodtgjørelse, på 46 800 kroner per oktober 2010, eller 2 700 kroner mer enn på samme tidspunkt året før. Gruppen administrerende direktører hadde til sammenligning en månedslønn på 77 700 kroner. Dette tilsvarer en lønnsvekst på 0,3 prosent.

Om statistikkgrunnlaget

Statistikken bygger på et utvalg av virksomheter i næringshovedområdet industri med til sammen 135 185 heltidsansatte og 11 920 deltidsansatte. Ifølge Bedrifts- og foretaksregisteret hadde industrien til sammen 232 100 ansatte per oktober 2010.

Månedslønn er hovedbegrepet i lønnsstatistikken og omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus. Overtidsgodtgjørelser er ikke medregnet i månedslønna.

Strukturelle endringer i næringshovedområdet i tillegg til resultater av lønnsforhandlinger, vil kunne påvirke endringene som måles. Dette kan være forhold som for eksempel endringer i sysselsettingsmønsteret, eller at personer bytter jobb mellom ulike næringer og yrker med forskjellig lønnsnivå. I tillegg påvirkes tallene av forskjeller mellom de som kommer inn i og de som går ut av arbeidsmarkedet.

Tabeller: