1480_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnind/aar
1480
1 000 kroner mer per måned
statistikk
2002-02-14T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnind, Lønn for ansatte i industri, næringsområde (for eksempel metallindustri, møbelindustri, næringsmiddelindustri)Lønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønn for ansatte i industri1. oktober 2001

Lønnsstatistikk 2015 for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor, vil bli publisert samlet 3. mars 2016 i statistikken Lønn, alle ansatte.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

1 000 kroner mer per måned

Heltidsansatte i industrien hadde en gjennomsnittlig månedsfortjeneste på 24 400 kroner per 1. oktober 2001. Dette var en økning på om lag 1 000 kroner eller 4,4 prosent fra oktober 2000.

Månedsfortjenesten varierte en god del mellom de ulike næringer. Lavest månedsfortjeneste hadde heltidsansatte i tekstil- og bekledningsindustrien og i trelast- og trevareindustrien med drøyt 20 800 kroner. Heltidsansatte i produksjon av kjemiske råvarer hadde høyest månedsfortjeneste med 28 900 kroner på samme tidspunkt.

Kjemiske råvarer

I næringen produksjon av kjemiske råvarer utgjør operatørene og sjåførene den største yrkesgruppen, med en månedsfortjeneste på 24 900 kroner per 1. oktober 2001. Dette tilsvarte en økning på 800 kroner, eller 3,2 prosent fra samme tidspunkt året før. Håndverkerne hadde en høyere vekst i månedsfortjenesten med knapt 1 400 kroner i perioden til drøyt 25 600 kroner, eller en økning på 5,7 prosent. Ansatte i lederyrker hadde en månedsfortjeneste på knapt 46 800 kroner, en økning på om lag 2 500 kroner eller 5,7 prosent.

Verkstedindustrien

Vel 20 prosent av alle heltidsansatte i industrien er ansatt i verkstedindustrien. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for de heltidsansatte i næringen var 25 500 kroner, en økning på om lag 1 100 kroner eller 4,7 prosent fra 1. oktober 2000. Håndverkerne, operatørene og sjåførene hadde en vekst i månedsfortjenesten på i overkant av 700 kroner. Månedsfortjenesten for håndverkerne utgjorde 22 100 kroner, mens operatørene og sjåførene hadde 21 700 kroner per 1. oktober 2001. Dette tilsvarte en økning på henholdsvis 3,5 og 3,4 prosent. Til sammenligning hadde heltidsansatte i akademiske yrker en månedsfortjeneste på 33 100 kroner, en økning på knapt 1 400 kroner eller 4,4 prosent fra året før.

Akademiske yrker og høyskoleyrker

Heltidsansatte i akademiske yrker i industrien generelt hadde en gjennomsnittlig månedsfortjeneste på knapt 32 800 kroner, en økning på 1 500 kroner eller 4,7 prosent fra tilsvarende tidspunkt året før. Også heltidsansatte i høyskoleyrker hadde i gjennomsnitt en økning i månedsfortjenesten på 1 500 kroner fra året før til 28 500 kroner, eller med 5,5 prosent.

For heltidsansatte i akademiske yrker i produksjon av kjemiske råvarer var månedsfortjenesten på 36 700 kroner, en økning på 1 800 kroner eller 5,1 prosent. Til sammenligning hadde denne yrkesgruppen i nærings- og nytelsesmiddelindustrien en månedsfortjeneste på 29 700 kroner, en økning på 1 400 kroner eller 4,9 prosent fra året før.

Operatører og sjåfører

Operatører og sjåfører utgjør om lag en tredjedel av alle heltidsansatte i industrien. Yrkesgruppen hadde en månedsfortjeneste på 21 500 kroner per 1. oktober 2001, en økning på i underkant av 900 kroner eller 4,1 prosent fra samme tidspunkt i 2000. Operatører og sjåfører i nærings- og nytelsesmiddelindustrien hadde en månedsfortjeneste på 20 100 kroner, en vekst på 700 kroner eller 3,5 prosent. I forlag og grafisk industri hadde yrkesgruppen en vekst i månedsfortjenesten på noe under 1 100 kroner eller 4,3 prosent til 25 600 kroner. Operatører og sjåfører i metallindustrien hadde en månedsfortjeneste på 23 500 kroner, noe som tilsvarer en vekst på 4,5 prosent fra året før.

Heltidsansatte i industri1. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter
næring per 1. oktober 2000 og 2001. Kroner og endring i prosent
  Månedsfortjeneste i alt
                2000               2001 Endring i prosent
Industri i alt               23 400 24 400 4,4
Nærings- og nytelsesmiddelindustri               20 900 21 900 4,4
Tekstil- og bekledningsindustri 19 900 20 800 4,4
Trelast- og trevareindustri 20 000 20 800 4,0
Treforedling 22 800 23 700 3,9
Forlag og grafisk industri 26 400 27 500 4,1
Kjemisk og mineralsk industri mv. 24 100 25 200 4,6
Kjemiske råvarer 27 600 28 900 4,7
Metallindustri 24 500 25 400 3,3
Verkstedindustri 24 300 25 500 4,7
Bygging av skip og oljeplattformer 23 900 25 000 4,6
Møbelindustri og annen industri 20 800 21 700 4,5
1  NOS Standard for næringsgruppering.

Beregnet årslønn for heltidsansatte

Veksten i beregnet årslønn i industrien var på 12 400 kroner fra 277 000 kroner i 2000 til 289 400 kroner i 2001, en økning på 4,5 prosent. Beregnet årslønn for heltidsansatte i industrien i 2001 varierte fra 246 600 kroner for heltidsansatte i tekstil- og bekledningsindustrien til 342 500 kroner for ansatte i produksjon av kjemiske råvarer. Dette tilsvarer en vekst på henholdsvis 4,8 og 5,1 prosent fra 2000. Størst vekst i beregnet årslønn fikk heltidsansatte i bygging av skip og oljeplattformer med 5,7 prosent, fra 280 400 kroner i 2000 til 296 400 kroner i 2001. Lavest vekst hadde heltidsansatte i metallindustrien med 3,4 prosent, fra 290 600 kroner i 2000 til 300 600 kroner i 2001.

Heltidsansatte i industri1. Beregnet årslønn, etter næring. 2000 og
2001. Kroner og endring i prosent
  Beregnet årslønn
                2000               20012 Endring i prosent
Industri i alt 277 000 289 400 4,5
Nærings- og nytelsesmiddelindustri               248 600 258 900 4,1
Tekstil- og bekledningsindustri 235 400 246 600 4,8
Trelast- og trevareindustri 237 700 247 200 4,0
Treforedling 271 600 281 500 3,6
Forlag og grafisk industri 313 100 326 600 4,3
Kjemisk og mineralsk industri mv. 287 000 297 900 3,8
Kjemiske råvarer 326 000 342 500 5,1
Metallindustri 290 600 300 600 3,4
Verkstedindustri 288 100 301 500 4,7
Bygging av skip og oljeplattformer 280 400 296 400 5,7
Møbelindustri og annen industri 246 000 257 500 4,7
1  NOS Standard for næringsgruppering.
2  Foreløpige tall.

Om statistikkgrunnlaget

Statistikken bygger på opplysninger fra et utvalg av virksomheter med til sammen 134 201 heltidsansatte og 12 962 deltidsansatte. Ifølge foreløpige tall fra nasjonalregnskapet for 3. kvartal 2001 dekker statistikken om lag 291 300 sysselsatte lønnstakere i industrien.

Tabeller: