91746_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnind/aar
91746
1 300 kroner mer i månedslønn
statistikk
2013-01-22T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnind, Lønn for ansatte i industri, næringsområde (for eksempel metallindustri, møbelindustri, næringsmiddelindustri)Lønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønn for ansatte i industri1. oktober 2012

Lønnsstatistikk 2015 for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor, vil bli publisert samlet 3. mars 2016 i statistikken Lønn, alle ansatte.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

1 300 kroner mer i månedslønn

Heltidsansatte i industri hadde en gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse på 39 800 kroner per oktober 2012. Dette er en økning på 1 300 kroner, eller 3,4 prosent, fra samme tidspunkt i 2011.

Avtalt månedslønn, eller månedslønn eksklusive uregelmessige tillegg og bonuser, økte fra 36 300 kroner i 2011 til 37 600 kroner i 2012. Dette tilsvarer en vekst på 3,6 prosent.

3,8 prosent mer i næringsmiddelindustri

Nærings- og nytelsesindustri er et område i industrien med mange ansatte. Månedslønnen eksklusive overtidsgodtgjørelse for heltidsansatte i næringen økte fra 33 900 kroner i 2011 til 35 200 kroner i 2012. Det er en økning på 3,8 prosent. I overkant av 40 prosent av alle heltidsansatte i næringen er ansatt som operatører. Denne gruppen hadde en månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse på 30 700 kroner, noe som er 1 000 kroner, eller 3,4 prosent, mer enn på samme tidspunkt året før.

Opp 3,9 prosent i skipsbyggingsindustrien

Skipsbyggingsindustrien er et annet område i industrien med mange ansatte. Heltidsansatte i næringen økte månedslønnen eksklusive overtidsgodtgjørelse med 1 700 kroner, til 45 700 kroner per oktober 2012. Dette tilsvarer en lønnsvekst på 3,9 prosent fra samme tidspunkt året før. Nærmere 30 prosent av alle heltidsansatte i næringen har høyskoleyrker. Månedslønnen eksklusive overtidsgodtgjørelse for denne gruppen var på 48 900 kroner, opp 2 100 kroner, eller 4,5 prosent fra året før.

3,8 prosent mer for operatører

En av tre heltidsansatte i industrien er operatører. Denne yrkesgruppen består i hovedsak av maskin- og prosessoperatører, ulike former for fagoperatører, produksjonsarbeidere og sjåfører. Månedslønnen, eksklusive overtidsgodtgjørelse, for denne yrkesgruppen økte fra 31 200 kroner i 2011 til 32 400 kroner i 2012, en økning på 3,8 prosent.

Opp 2,1 prosent for håndverkere

Vel 20 prosent av de heltidsansatte i industrien er håndverkere. Denne yrkesgruppen består blant annet av elektrikere, mekanikere, platearbeidere og sveisere. De heltidsansatte i denne yrkesgruppen økte månedslønnen eksklusive overtidsgodtgjørelse med 700 kroner, til 34 400 kroner i 2012. Dette gir en lønnsvekst på 2,1 prosent fra året før.

Høyskoleyrker opp 3,3 prosent

Heltidsansatte med høyskoleyrker utgjør om lag 20 prosent av alle heltidsansatte i industrien. Denne yrkesgruppen omfatter blant annet ingeniører, teknikere og konsulenter. Gruppen hadde en månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse på 46 600 kroner per oktober 2012, en økning på 1 500 kroner, eller 3,3 prosent, fra samme tidspunkt året før.

Ledere hadde lønnsvekst på 3,2 prosent

Ansatte i lederyrker hadde en månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse på 64 500 kroner per oktober 2012. Dette er en økning på 2 000 kroner, eller 3,2 prosent, fra samme tidspunkt året før. Blant lederne hadde administrerende direktører en månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse på 84 300 kroner, en vekst på 1 000 kroner eller 1,2 prosent.

Om statistikkgrunnlaget

Statistikken bygger på et utvalg av virksomheter i næringshovedområdet industri, med til sammen 132 267 heltidsansatte og 13 329 deltidsansatte. Ifølge Bedrifts- og foretaksregisteret utgjorde vektegrunnlaget til lønnsstatistikken for industri til sammen 223 800 ansatte per oktober 2012.

Månedslønn er hovedbegrepet i lønnsstatistikken og omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonuser. Overtidsgodtgjørelser er ikke medregnet i månedslønna.

 

Tolkning av tallene

Lønnsstatistikken har tellingspunkt 1. oktober hvert år uavhengig av tidspunkt for når resultater fra lønnsoppgjørene gjelder. Dette kan påvirke lønnsendringene i lønnsstatistikken fra 1. oktober 2011 til 1. oktober 2012.

 

Strukturelle endringer i næringshovedområdet vil også kunne påvirke endringene som måles. Dette kan være forhold som for eksempel endringer i sysselsettingsmønsteret, eller at personer bytter jobb mellom ulike næringer og yrker med forskjellig lønnsnivå. I tillegg påvirkes tallene av forskjeller mellom de som kommer inn i og de som går ut av arbeidsmarkedet.

Tabeller: