194193_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnind/aar
194193
Månedslønna økte med 1 100 kroner
statistikk
2015-01-21T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnind, Lønn for ansatte i industri, næringsområde (for eksempel metallindustri, møbelindustri, næringsmiddelindustri)Lønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
true
Statistikken viser lønn for ansatte i industri. Månedslønna gikk opp 1 100 kroner, eller 2,7 prosent, fra 1. oktober 2013 til 1. oktober 2014.

Lønn for ansatte i industri1. oktober 2014

Lønnsstatistikk 2015 for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor, vil bli publisert samlet 3. mars 2016 i statistikken Lønn, alle ansatte.

Innhold

Publisert:

Månedslønna økte med 1 100 kroner

Heltidsansatte i industri hadde en gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse på 42 500 kroner per oktober 2014. Dette er en økning på 1 100 kroner, eller 2,7 prosent, fra samme tidspunkt året før.

Heltidsansatte i industri, etter yrke. Månedslønn og avtalt månedslønn. Gjennomsnitt per oktober. Kroner og endring i prosent
MånedslønnAvtalt månedslønn
201320142013 - 2014201320142013 - 2014
I alt41 40042 5002,739 10040 3003,1
Lederyrker66 90068 6002,563 10064 8002,7
Akademiske yrker54 70056 0002,452 90054 0002,1
Høgskoleyrker48 00049 5003,146 10047 4002,8
Kontor- og kundeserviceyrker36 30037 3002,835 20036 1002,6
Salgs-, service- og omsorgsyrker36 20036 8001,735 30035 000-0,8
Håndverkere o.l.35 40036 1002,033 20034 0002,4
Operatører og sjåfører33 50034 4002,731 20032 1002,9
Yrker uten krav til utdanning32 00032 4001,329 70030 2001,7

Avtalt månedslønn, eller månedslønn eksklusive uregelmessige tillegg og bonus, økte fra 39 100 kroner per oktober 2013 til 40 300 kroner per oktober 2014. Dette er en vekst på 3,1 prosent.

Om lag 30 prosent av de heltidsansatte i industri er operatører. Denne yrkesgruppen omfatter i all hovedsak maskin- og prosessoperatører, fagoperatører, produksjonsarbeidere og sjåfører. I gjennomsnitt hadde denne yrkesgruppen en månedslønn på 34 400 kroner per oktober 2014. Dette er en økning på 900 kroner, eller en vekst på 2,7 prosent fra samme tidspunkt i 2013.

Tall på ansatte i statistikkgrunnlagetÅpne og lesLukk

Statistikken bygger på et utvalg av virksomheter i næringshovedområdet industri, med til sammen 133 071 heltidsansatte og 12 093 deltidsansatte. Ifølge Virksomhets- og foretaksregisteret utgjorde vektegrunnlaget til lønnsstatistikken i industri til sammen 232 600 ansatte per oktober 2014.