1470_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnind/aar
1470
Månedslønna økte med 4,3 prosent
statistikk
2007-02-16T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnind, Lønn for ansatte i industri, næringsområde (for eksempel metallindustri, møbelindustri, næringsmiddelindustri)Lønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønn for ansatte i industri1. oktober 2006

Lønnsstatistikk 2015 for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor, vil bli publisert samlet 3. mars 2016 i statistikken Lønn, alle ansatte.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Månedslønna økte med 4,3 prosent

Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i industrien utgjorde 30 200 kroner per 1. oktober 2006, en økning på 1 300 kroner eller 4,3 prosent fra samme tidspunkt året før.

Månedslønna omfatter avtalt lønn på tellingstidspunktet samt uregelmessige tillegg og bonuser i gjennomsnitt over året. Månedslønna varierer fra 25 600 kroner for ansatte i tekstil- og bekledningsindustri til 35 800 kroner for ansatte i produksjon av kjemiske råvarer.

Heltidsansatte i industri1. Gjennomsnittlig månedslønn i alt,
etter næring. 2005-2006. Kroner og endring i prosent
Næring Månedslønn Endring i prosent
2005 2006 2005-2006
  Kroner Prosent
Industri i alt 228 900       30 200 4,3
Nærings- og nytelsesmiddelindustri 26 000 27 100 4,3
Tekstil- og bekledningsindustri 24 700 25 600 3,6
Trelast- og trevareindustri 24 600 25 700 4,2
Treforedling 28 100 28 900 3,0
Forlag og grafisk industri 31 600 32 900 4,0
Kjemisk og mineralsk industri mv. 29 700 30 900 4,2
Kjemiske råvarer 34 000 35 800 5,3
Metallindustri 29 900 30 400 1,9
Verkstedindustri 29 600 31 000 4,9
Bygging av skip og oljeplattformer 230 600 31 800 4,0
Møbelindustri og annen industri 226 100 27 100 3,9
1  NOS Standard for næringsgruppering.
2  Tallene er korrigert i forhold til tidligere frigivning.

Yrkesgrupper

Lederne i industrien hadde en gjennomsnittlig månedslønn på 49 800 kroner i 2006, en vekst på i underkant av 2 000 kroner eller 4,1 prosent fra året før. Månedslønna for ansatte i akademiske yrker, blant annet sivilingeniører, controllere og systemutviklere, lå på 41 600 kroner, en økning på 1 400 kroner eller 3,5 prosent. Til sammenligning hadde ansatte i høgskoleyrker en månedslønn på 35 400 kroner i 2006. Dette tilsvarte en vekst på 1 800 kroner eller 5,3 prosent. I denne yrkesgruppen finner vi blant annet ingeniører, teknikere, funksjonærer innen administrasjon, tekniske salgsrepresentanter og journalister.

Gjennomsnittlig månedslønn for operatører og sjåfører, som er den største yrkesgruppen i industri, utgjorde 25 600 kroner i oktober 2006. Dette var en vekst på 1 100 kroner eller 4,4 prosent fra samme tidspunkt året før. Månedslønna for håndverkere utgjorde til sammenligning 26 800 kroner, en vekst på 900 kroner eller 3,6 prosent.

Beregnet årslønn

Foreløpig beregnet årslønn for heltidsansatte i industrien 2006 utgjorde 355 600 kroner. Dette var 12 500 kroner eller 3,6 prosent mer enn i 2005. Ansatte i nærings- og nytelsesmiddelindustrien har en årslønn på 318 600 kroner mens ansatte i verkstedsindustrien har en årslønn på 365 200 kroner.

Årslønn beregnes ved hjelp av informasjon fra to årganger av lønnsstatistikken, informasjon fra lønnsforhandlingene og fra den kvartalsvise lønnsindeksen. Overtidsgodtgjørelse og ulike naturalytelser inngår ikke i beregnet årslønn. Tall for 2005 er endelige, mens tall for 2006 er foreløpige til lønnsstatistikken for 2007 blir frigitt.

Om statistikkgrunnlaget

Statistikken bygger på et utvalg av virksomheter i hovednæringsområdet industri med til sammen

136 088 heltidsansatte. Ifølge foreløpige tall fra nasjonalregnskapet for 3. kvartal 2006 omfatter industrien 260 700 sysselsatte lønnstakere.

Tabeller: