1482_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnind/aar
1482
Månedsfortjenesten økte med 900 kroner
statistikk
2001-03-07T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnind, Lønn for ansatte i industri, næringsområde (for eksempel metallindustri, møbelindustri, næringsmiddelindustri)Lønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønn for ansatte i industri1. oktober 2000

Lønnsstatistikk 2015 for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor, vil bli publisert samlet 3. mars 2016 i statistikken Lønn, alle ansatte.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Månedsfortjenesten økte med 900 kroner

Heltidsansatte i industri hadde en gjennomsnittlig månedsfortjeneste per 1. oktober 2000 på 23 400 kroner. Dette var 900 kroner mer enn på samme tidspunkt året før, eller en økning på 4,2 prosent.

Industrien er sammensatt av flere ulike næringer, med flest heltidsansatte i verkstedindustrien og nærings- og nytelsesmiddelindustrien. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i disse næringene var på henholdsvis 24 300 og 20 900 kroner, en økning på 4,4 og 4 prosent fra samme tidspunkt året før.

Høyest lønn

Heltidsansatte i oljeraffinering og produksjon av kjemiske råvarer hadde høyst gjennomsnittlig månedsfortjeneste med henholdsvis 29 300 og 27 600 kroner. Dette utgjorde en økning fra året før på 700 og 1 100 kroner eller 2,6 prosent og 4,3 prosent. Ansatte i forlag og grafisk industri hadde en tilsvarende månedsfortjeneste på 26 400 kroner, en økning på 1 100 kroner eller 4,4 prosent.

Lavest lønn

Heltidsansatte i tekstil- og bekledningsindustrien og i trelast- og trevareindustrien hadde lavest gjennomsnittlig månedsfortjeneste med henholdsvis 19 900 og 20 000 kroner, en økning på 4,3 og 4,2 prosent fra året før. Ansatte i møbelindustrien hadde en månedsfortjeneste på 20 800 kroner, en økning på 800 kroner eller 4,1 prosent fra året før.

Maskinoperatører og sjåfører

Maskinoperatører og sjåfører utgjør den klart største yrkesgruppen blant heltidsansatte i industrien, og disse hadde en gjennomsnittlig månedsfortjeneste på 20 700 kroner, en økning på 800 kroner eller 4 prosent fra samme tidspunkt året før. Mens maskinoperatører og sjåfører hadde en månedsfortjeneste på 21 000 kroner i verkstedindustrien, var tilsvarende fortjeneste for yrkesgruppen i nærings- og nytelsesmiddelindustrien 19 400 kroner. Dette var en økning på henholdsvis 1 000 og 600 kroner eller 4,9 og 3,1 prosent.

Håndverkere

I industrien finner vi også relativt mange heltidsansatte håndverkere, og denne yrkesgruppen hadde en gjennomsnittlig månedsfortjeneste på 21 300 kroner, en økning på 800 kroner eller 3,9 prosent fra året før. Håndverkerne i verkstedindustrien og i nærings- og nytelsesmiddelindustrien hadde om lag samme månedsfortjeneste med henholdsvis 21 400 og 21 100 kroner. Dette tilsvarte en økning fra året før på 3,4 og 5,2 prosent.

Øvrige yrkesgrupper

Administrative ledere i industrien hadde en månedsfortjeneste på 39 000 kroner, en økning på 2 200 kroner eller 6 prosent fra året før. Ansatte i yrker med krav til minst 4 års høyere utdanning hadde 31 300 kroner, en økning på 1 500 kroner eller 5,1 prosent, mens ansatte i yrker med krav til 1-3 års høyere utdanning hadde 27 000 kroner, en økning på 1 000 kroner eller 3,7 prosent fra samme tidspunkt året før. De heltidsansatte i kontor-, salgs- og kundeserviceyrker hadde en månedsfortjeneste på 22 200 kroner, en økning fra året før på 800 kroner eller 3,8 prosent.

I verkstedindustrien hadde administrative ledere en månedsfortjeneste på 40 500 kroner, en økning på 2 500 kroner eller 6,5 prosent, mens denne yrkesgruppen i nærings- og nytelsesmiddelindustri hadde 35 800 kroner, en økning på 2 600 kroner eller 7,7 prosent fra oktober 1999 til oktober 2000.

Heltidsansatte i industri1. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste
per 1. oktober 1999 og 2000, etter hovednæring. Kroner og
endring i prosent
Hovednæring Månedsfortjeneste i alt Endring i prosent
1999 2000
Industri i alt 22 400 23 400 4,2
Nærings- og nytelsesmiddelindustri 20 100 20 900 4,0
Tekstil- og bekledningsindustri 19 100 19 900 4,3
Trelast- og trevareindustri 19 200 20 000 4,2
Treforedling 21 800 22 800 4,7
Forlag og grafisk industri 25 300 26 400 4,4
Oljeraffinering 28 600 29 300 2,6
Kjemiske råvarer 26 500 27 600 4,3
Kjemisk og mineralsk industri mv. 23 100 23 800 3,2
Metallindustri 23 400 24 500 4,9
Verkstedindustri 23 300 24 300 4,4
Bygging av skip og oljeplattformer 22 900 23 900 4,1
Møbelindustri og annen industri 20 000 20 800 4,1
1  NOS Standard for næringsgruppering.

Beregnet årslønn for heltidsansatte

Ut fra rapporterte lønnsopplysninger per 1. oktober, er det etablert et beregningsopplegg for årslønn. Beregnet årslønn omfatter utbetalt avtalt lønn, uregelmessige tillegg, bonuser og provisjoner og lignende, men inkluderer ikke overtidsgodtgjørelsen. Den beregnede årslønnen tar utgangspunkt i at det utbetales lønn 12 ganger per år, og omfatter kun heltidsansatte. I beregningene nyttes informasjonen fra den kvartalsvise lønnsindeksen og to årganger av lønnsstatistikk for ansatte i industri per oktober, samt informasjon fra gjennomførte lønnsforhandlinger. Tallene for beregnet årslønn inneværende år er foreløpige inntil ny årgang er etablert. For mer informasjon om beregnet årslønn, se "Om statistikken".

Alle heltidsansatte i industri hadde i 2000 en beregnet gjennomsnittlig årslønn på 276 700 kroner, en økning på 10 700 kroner eller 4 prosent fra året før.

Om statistikkgrunnlaget

Statistikken bygger på opplysninger fra et utvalg av virksomheter med til sammen 126 567 heltidsansatte og 11 324 deltidsansatte. Ifølge foreløpige tall fra nasjonalregnskapet for 3. kvartal 2000 dekker statistikken om lag 298 000 sysselsatte lønnstakere i industri.

Tabeller: