140022_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnind/aar
140022
Månedslønna opp med 1 600 kroner
statistikk
2014-01-23T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnind, Lønn for ansatte i industri, næringsområde (for eksempel metallindustri, møbelindustri, næringsmiddelindustri)Lønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønn for ansatte i industri1. oktober 2013

Lønnsstatistikk 2015 for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor, vil bli publisert samlet 3. mars 2016 i statistikken Lønn, alle ansatte.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Månedslønna opp med 1 600 kroner

Heltidsansatte i industri hadde en gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse på 41 400 kroner per oktober 2013. Dette er en økning på 1 600 kroner, eller 4 prosent, fra samme tidspunkt i 2012.

Heltidsansatte i industri, etter yrke. Månedslønn og avtalt månedslønn. Gjennomsnitt per oktober. Kroner og endring i prosent
MånedslønnAvtalt månedslønn
201220132012 - 2013201220132012 - 2013
I alt39 80041 4004,037 60039 1004,0
Lederyrker64 50066 9003,760 90063 1003,6
Akademiske yrker52 60054 7004,050 90052 9003,9
Høgskoleyrker46 60048 0003,044 50046 1003,6
Kontor- og kundeserviceyrker35 10036 3003,433 90035 2003,8
Salgs-, service- og omsorgsyrker34 90036 2003,733 80035 3004,4
Håndverkere o.l.34 40035 4002,932 20033 2003,1
Operatører og sjåfører32 40033 5003,430 10031 2003,7
Yrker uten krav til utdanning30 80032 0003,929 20029 7001,7

Avtalt månedslønn, eller månedslønn eksklusive uregelmessige tillegg og bonus, hadde også en vekst på 4 prosent fra 2012 til 2013. Det utgjør en økning fra 37 600 kroner til 39 100 kroner.

3,4 prosent mer for operatører

Ulike typer operatører utgjør om lag en tredjedel av heltidsansatte i industri. Yrkesgruppen omfatter blant annet maskin- og prosessoperatører, ulike former for fagoperatører, produksjonsarbeidere og sjåfører. Månedslønna eksklusive overtidsgodtgjørelse for denne yrkesgruppen utgjorde i gjennomsnitt 33 500 kroner. Dette er en økning på 1 100 kroner, eller 3,4 prosent, fra 2012.

2,9 prosent mer for håndverkere

Vel en av fem heltidsansatte i industri er håndverkere. I denne yrkesgruppen inngår blant annet elektrikere, mekanikere, platearbeidere og sveisere. Heltidsansatte håndverkere økte månedslønna fra 34 400 kroner i 2012 til 35 400 kroner i 2013. Dette tilsvarer en lønnsvekst på 2,9 prosent.

Høgskoleyrker opp 3 prosent

Yrkesgrupper som krever utdanning fra høgskoler eller universitet, utgjør nå om lag en av fire ansatte i industri. Ansatte i yrker med krav til høgskoleutdanning omfatter blant annet ingeniører, teknikere og konsulenter. Heltidsansatte i denne gruppen økte månedslønna fra 46 600 kroner i 2012 til 48 000 kroner i 2013, en vekst på 3 prosent. Akademiske yrker består blant annet av sivilingeniører, siviløkonomer, prosjektledere og ulike typer rådgivere. Månedslønna for denne yrkesgruppen økte med 2 100 kroner fra 2012 til 54 700 kroner i 2013, en vekst på 4 prosent.

Ledere fikk 3,7 prosent mer i lønn

Ansatte i lederyrker hadde en månedslønn på 66 900 kroner per oktober 2013. Dette er en økning på 2 400 kroner, eller 3,7 prosent fra samme tidspunkt året før. Blant ledere hadde administrerende direktører en månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse på 85 000 kroner, mens ledere i mindre virksomheter hadde tilsvarende lønn i snitt på 53 400 kroner.

Tall på ansatte i statistikkgrunnlagetÅpne og lesLukk

Statistikken bygger på et utvalg av virksomheter i næringshovedområdet industri, med til sammen 133 771 heltidsansatte og 12 808 deltidsansatte. Ifølge Virksomhets- og foretaksregisteret utgjorde vektegrunnlaget til lønnsstatistikken i industri til sammen 227 900 ansatte per oktober 2013.