06.02 Sykefravær, egen- og legemeldt

 Tidligere publiserte tabeller. 2004
Tabell 1:  Tapte dagsverk på grunn av egenmeldt og legemeldt sykefravær for arbeidstakere 16-69 år, i prosent av avtalte dagsverk. Kvartalstall. 2000-2004 (21.06.2004)
Tabell 2:  Tapte dagsverk på grunn av egenmeldt og legemeldt sykefravær for arbeidstakere 16-69 år, i prosent av avtalte dagsverk, etter kjønn. Kvartalstall. 2000-2003 (21.06.2004)
Tabell 3:  Tapte dagsverk på grunn av egenmeldt og legemeldt sykefravær for arbeidstakere 16-69 år, i prosent av avtalte dagsverk, etter næring og type sykefravær. Kvartalstall. 2000-2003 (21.06.2004)
Tabell 4:  Sykefraværsdagsverk for arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter kjønn og alder. Absolutte tall og i prosent av avtalte dagsverk (sykefraværsprosent). Kvartalstall. (21.06.2004)
Tabell 5:  Sykefraværsdagsverk for arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter kjønn og næring. Absolutte tall og i prosent av avtalte dagsverk (sykefraværsprosent). Kvartalstall. (21.06.2004)
Tabell 6:  Sykefraværsdagsverk for arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter næring. Absolutte tall og i prosent av avtalte dagsverk (sykefraværsprosent). Kvartalstall. (21.06.2004)
Tabell 7:  Sykefraværsdagsverk for arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter næring. Absolutte tall og i prosent av avtalte dagsverk (sykefraværsprosent). Menn. Kvartalstall. (21.06.2004)
Tabell 8:  Sykefraværsdagsverk for arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter næring. Absolutte tall og i prosent av avtalte dagsverk (sykefraværsprosent). Kvinner. Kvartalstall. (21.06.2004)
Tabell 9:  Sykefraværsdagsverk for arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter bostedsfylke. Absolutte tall og i prosent av avtalte dagsverk (sykefraværsprosent). Kvartalstall. (21.06.2004)
Tabell 10:  Sykefraværsdagsverk for arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter bostedsfylke. Absolutte tall og i prosent av avtalte dagsverk (sykefraværsprosent). Menn. Kvartalstall. (21.06.2004)
Tabell 11:  Sykefraværsdagsverk for arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter bostedsfylke. Absolutte tall og i prosent av avtalte dagsverk (sykefraværsprosent). Kvinner.Kvartalstall (21.06.2004)
Tabell 12:  Sykefraværsdagsverk for arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter bostedskommune. Absolutte tall og i prosent av avtalte dagsverk (sykefraværsprosent). Kvartalstall. (21.06.2004)
Tabell 13:  Sykefraværsdagsverk for arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter bostedskommune. Absolutte tall og i prosent av avtalte dagsverk (sykefraværsprosent). Menn. Kvartalstall. (21.06.2004)
Tabell 14:  Sykefraværsdagsverk for arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter bostedskommune. Absolutte tall og i prosent av avtalte dagsverk (sykefraværsprosent). Kvinner. Kvartalstall. (21.06.2004)
Tabell 15:  Arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter kjønn og alder. Absolutte tall og i prosent av arbeidstakere i alt. Kvartalstall. (21.06.2004)
Tabell 16:  Arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter kjønn og næring. Absolutte tall og i prosent av arbeidstakere i alt. Kvartalstall. (21.06.2004)
Tabell 17:  Arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter næring. Absolutte tall og i prosent av arbeidstakere i alt ved utløpet av kvartalet. Kvartalstall (21.06.2004)
Tabell 18:  Arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter næring. Absolutte tall og i prosent av arbeidstakere i alt ved utløpet av kvartalet. Menn. Kvartalstall. (21.06.2004)
Tabell 19:  Arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter næring. Absolutte tall og i prosent av arbeidstakere i alt ved utløpet av kvartalet. Kvinner. Kvartalstall. (21.06.2004)
Tabell 20:  Arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter bostedsfylke. Absolutte tall og i prosent. Kvartalstall. (21.06.2004)
Tabell 21:  Arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter bostedsfylke. Absolutte tall og i prosent. Menn. Kvartalstall. (21.06.2004)
Tabell 22:  Arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter bostedsfylke. Absolutte tall og i prosent. Kvinner.Kvartalstall. (21.06.2004)
23 Arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter bostedskommune. Absolutte tall og i prosent av arbeidstakere i alt. Kvartalstall. (21.06.2004)
24 Arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter bostedskommune. Absolutte tall og i prosent av arbeidstakere i alt. Menn. Kvartalstall. (21.06.2004)
25 Arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter bostedskommune. Absolutte tall og i prosent av arbeidstakere i alt. Kvinner.Kvartalstall. (21.06.2004)
Tabell 26:  Sykefraværsdagsverk for tilfeller som er avsluttet i løpet av 3. kvartal 2003, etter sykefraværets varighet for næring og kjønn. Prosent (21.06.2004)
Tabell 27:  Sykefraværsdagsverk for tilfeller som er avsluttet i løpet av 3. kvartal 2002, etter sykefraværets varighet for næring og kjønn. Prosent (21.06.2004)
Tabell 28:  Sykefraværsdagsverk fordelt etter fraværstype (egen- eller legemeldt) og varighet i kvartalet (21.06.2004)
Tabell 29:  Sykefraværsprosent for arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter yrke, kjønn og alder. 1 kvartal 2004. (21.06.2004)
Tabell 30:  Sykefraværsdagsverk for arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter yrke. 1 kvartal 2004. Kun yrkesgrupper med mer enn 1000 sykefraværsdagsverk er tatt med. (21.06.2004)