21    Arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter bostedsfylke. Absolutte tall og i prosent. Menn. Kvartalstall.

  4. kvartal 2003 1. kvartal 2004 Prosent
FYLKE Arbeidstakere
med
sykefravær
Endring siste år Arbeidstakere
med
sykefravær
Endring siste år 4. kvartal 2002 1. kvartal 2003 4. kvartal 2003 1. kvartal 2004
I ALT 53 273 3 535 48 960 -657 5,0 5,1 5,4 5,0
   Østfold 3 713 431 3 350 93 6,0 6,1 6,9 6,3
   Akershus 5 539 445 5 097 31 4,5 4,5 4,9 4,6
   Oslo 5 091 173 4 723 -241 4,2 4,3 4,4 4,1
   Hedmark 2 451 156 2 418 26 6,1 6,3 6,5 6,4
   Oppland 2 416 118 2 287 -8 6,1 6,1 6,4 6,1
   Buskerud 3 209 139 3 013 -63 5,7 5,7 6,0 5,6
   Vestfold 2 482 -85 2 267 -175 5,5 5,3 5,5 5,0
   Telemark 2 237 161 2 056 -44 6,1 6,2 6,7 6,2
   Aust-Agder 1 257 71 1 099 -96 5,6 5,8 6,1 5,3
   Vest-Agder 2 172 176 1 856 -50 6,0 5,8 6,6 5,7
   Rogaland 3 569 261 3 117 -138 3,8 3,7 4,1 3,6
   Hordaland 4 857 314 4 538 -28 4,6 4,6 4,9 4,6
   Sogn og Fjordane 1 071 55 1 007 -10 4,5 4,5 4,8 4,6
   Møre og Romsdal 2 727 317 2 439 -13 4,7 4,8 5,4 4,9
   Sør-Trøndelag 3 243 342 2 992 1 4,9 5,1 5,5 5,1
   Nord-Trøndelag 1 539 69 1 400 -45 5,8 5,8 6,1 5,6
   Nordland 2 844 189 2 625 78 5,8 5,6 6,3 5,8
   Troms 1 904 32 1 780 -63 5,9 5,8 6,0 5,6
   Finnmark 948 167 891 83 5,6 5,9 6,9 6,6
   00 4 - 5 - - - 6,3 5,7
   99 - - - - - - - -