Statistisk sentralbyrå

26   Sykefraværsdagsverk for tilfeller som er avsluttet i løpet av 3. kvartal 2003, etter sykefraværets varighet for næring og kjønn. Prosent
Kjønn og næring Sykefraværsdagsverk Total Egenmeldt sykefravær Legemeldt sykefravær
1-8 dager 9-16 dager 17-28 dager 5-8 uker 9-14 uker 15-20 uker 21-26 uker 27-39 uker Mer enn 39 uker
    Prosent
I alt 7 100 251        100 8,6 5,1 5,7 5,5 9,1 9,0 7,4 6,5 11,2 31,8
01-05 Jordbruk, skogbruk og fiske 59 230  100 9,6 4,6 5,5 5,5 9,8 9,6 7,4 6,5 7,7 33,7
11 Olje- og gassutvinning 71 803  100 1,7 4,7 8,8 7,8 12,4 13,0 9,6 4,9 10,1 27,1
10,12-37 Industri og bergverksdrift 1 068 882  100 8,9 5,3 5,7 5,7 8,5 8,2 7,2 6,3 10,8 33,3
40-41 Kraft- og vannforsyning 39 761  100 10,9 5,7 8,2 6,9 11,9 9,7 9,7 6,5 10,4 20,2
45 Bygge- og anleggsvirksomhet  547 205  100 8,4 4,7 4,8 4,9 8,3 8,5 6,8 6,3 11,8 35,5
50-55 Vareh., hotell- og restaurantv. 1 157 991  100 7,6 5,1 5,4 5,1 8,8 9,4 7,9 7,1 11,2 32,2
60-64 Transport og kommunikasjon  581 794  100 6,9 5,2 6,3 6,2 10,3 9,3 7,1 6,1 10,5 32,0
65-67 Finansiell tjenesteyting, forsikring  127 263  100 10,7 5,4 6,0 5,9 9,7 8,2 7,3 5,0 10,8 31,1
70-74 Forr.messig tjenesteyting, eiendomsdrift  601 973  100 9,9 5,1 5,5 5,2 8,7 9,2 7,8 6,6 12,0 30,1
75 Off. adm. og forsvar, sosialforsikr.  463 947  100 12,1 5,4 6,6 6,2 9,5 8,8 7,0 6,6 9,8 28,1
80 Undervisning  524 919  100 8,0 4,4 5,2 4,7 8,3 7,5 6,3 5,3 10,9 39,5
85 Helse-, sosialtjenester 1 608 970  100 8,8 5,3 5,9 5,9 9,4 9,2 7,6 7,1 11,9 28,9
90-99 Andre sosiale og personlige tjen.  245 129  100 8,2 4,6 5,2 5,0 9,2 11,1 7,2 6,3 11,1 32,2
00 Uoppgitt 1 384  100 0,0 3,8 6,4 5,8 12,4 17,9 19,1 8,1 8,8 17,8
                         
Menn 3 268 466  100 9,2 5,4 6,2 5,8 9,3 9,0 6,9 5,9 10,1 32,5
01-05 Jordbruk, skogbruk og fiske 39 843  100 10,1 4,8 6,2 6,0 10,8 9,8 6,8 6,7 7,6 31,1
11 Olje- og gassutvinning 56 156  100 1,5 4,4 8,7 7,8 12,4 13,2 9,6 4,6 9,1 28,7
10,12-37 Industri og bergverksdrift  764 343  100 9,4 5,6 6,1 5,9 8,5 8,1 6,7 5,9 10,3 33,6
40-41 Kraft- og vannforsyning 27 737  100 10,7 6,5 9,5 7,3 13,2 9,4 9,1 5,6 7,8 21,0
45 Bygge- og anleggsvirksomhet  506 146  100 8,6 4,7 4,9 5,0 8,3 8,3 6,6 6,2 11,9 35,4
50-55 Vareh., hotell- og restaurantv.  516 320  100 8,4 5,7 6,0 5,5 9,4 9,5 7,4 6,5 9,6 31,9
60-64 Transport og kommunikasjon  391 496  100 6,8 5,0 6,5 6,2 10,4 9,3 6,8 6,0 9,9 33,2
65-67 Finansiell tjenesteyting, forsikring 39 088  100 13,1 6,3 7,3 6,4 10,4 7,5 5,9 4,3 8,1 30,8
70-74 Forr.messig tjenesteyting, eiendomsdrift  279 603  100 11,3 5,5 6,1 5,3 9,4 9,3 7,1 6,1 11,4 28,5
75 Off. adm og forsvar, sosialforsikr.  180 883  100 13,4 6,2 7,7 7,3 10,0 9,3 6,7 5,6 7,0 26,8
80 Undervisning  150 183  100 7,7 4,1 5,6 4,7 8,6 7,6 5,3 3,8 9,4 43,1
85 Helse-, sosialtjenester  214 666  100 11,7 6,3 7,5 6,7 9,4 9,7 7,4 5,8 8,6 26,9
90-99 Andre sosiale og personlige tjen.  101 231  100 8,2 4,5 5,7 5,3 9,5 11,2 6,3 4,9 10,6 33,9
00 Uoppgitt  772  100 0,0 4,1 6,0 7,0 7,3 27,6 24,7 14,5 8,8 0,0
                         
Kvinner 3 831 784  100 8,2 4,9 5,3 5,3 8,9 9,0 7,8 7,1 12,2 31,2
01-05 Jordbruk, skogbruk og fiske 19 387  100 8,8 4,3 4,1 4,6 7,6 9,1 8,7 5,9 7,9 39,1
11 Olje- og gassutvinning 15 647  100 2,5 5,9 9,2 7,8 12,1 12,3 9,4 6,1 13,6 21,2
10,12-37 Industri og bergverksdrift  304 539  100 7,8 4,5 4,9 5,3 8,5 8,5 8,4 7,3 12,1 32,7
40-41 Kraft- og vannforsyning 12 024  100 11,4 3,9 5,3 6,1 8,8 10,3 11,0 8,6 16,5 18,2
45 Bygge- og anleggsvirksomhet 41 060  100 5,5 3,5 4,1 4,4 8,4 10,2 9,1 8,0 10,6 36,3
50-55 Vareh., hotell- og restaurantv.  641 671  100 7,0 4,7 4,9 4,8 8,3 9,4 8,4 7,6 12,5 32,4
60-64 Transport og kommunikasjon  190 298  100 7,0 5,7 6,0 6,3 10,0 9,5 7,7 6,4 11,9 29,5
65-67 Finansiell tjenesteyting, forsikring 88 176  100 9,6 5,0 5,5 5,7 9,4 8,4 7,9 5,3 12,0 31,3
70-74 Forr.messig tjenesteyting, eiendomsdrift  322 369  100 8,6 4,8 4,9 5,1 8,0 9,1 8,4 7,0 12,5 31,5
75 Off. adm og forsvar, sosialforsikr.  283 062  100 11,2 4,9 5,9 5,4 9,2 8,5 7,2 7,2 11,6 28,8
80 Undervisning  374 737  100 8,1 4,5 5,0 4,7 8,1 7,5 6,7 5,9 11,5 38,1
85 Helse-, sosialtjenester 1 394 304  100 8,3 5,2 5,7 5,8 9,4 9,1 7,6 7,3 12,4 29,2
90-99 Andre sosiale og personlige tjen.  143 897  100 8,2 4,7 4,8 4,7 9,0 11,1 7,8 7,3 11,4 30,9
00 Uoppgitt  612  100 0,0 3,4 6,9 4,2 18,8 5,6 11,9 0,0 8,8 40,2

Standardtegn i tabeller