20    Arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter bostedsfylke. Absolutte tall og i prosent. Kvartalstall.

  4. kvartal 2003 1. kvartal 2004 Prosent
FYLKE Arbeidstakere
med
sykefravær
Endring siste år Arbeidstakere
med
sykefravær
Endring siste år 4. kvartal 2002 1. kvartal 2003 4. kvartal 2003 1. kvartal 2004
I ALT 133 012 9 801 124 016 -501 6,5 6,6 7,0 6,6
   Østfold 8 652 928 7 909 177 7,4 7,5 8,3 7,7
   Akershus 14 778 1 055 13 832 41 6,2 6,3 6,7 6,3
   Oslo 13 497 506 12 866 -282 5,6 5,7 5,9 5,6
   Hedmark 6 147 514 5 799 52 7,5 7,7 8,3 7,8
   Oppland 5 934 303 5 514 -46 7,6 7,5 8,0 7,5
   Buskerud 7 904 596 7 482 28 6,9 7,1 7,5 7,2
   Vestfold 6 223 206 5 827 -89 6,7 6,6 7,0 6,6
   Telemark 5 194 405 4 878 14 7,3 7,5 8,0 7,6
   Aust-Agder 2 948 235 2 704 51 6,7 6,7 7,4 6,9
   Vest-Agder 4 750 343 4 285 -136 7,1 7,2 7,7 7,0
   Rogaland 8 944 1 030 7 977 -74 4,8 4,9 5,4 4,9
   Hordaland 12 607 1 088 11 711 25 6,1 6,2 6,7 6,3
   Sogn og Fjordane 2 596 178 2 440 -55 5,5 5,8 6,0 5,8
   Møre og Romsdal 6 703 698 6 184 -83 6,1 6,4 6,9 6,5
   Sør-Trøndelag 8 139 497 7 748 -113 6,7 7,0 7,1 6,8
   Nord-Trøndelag 3 777 267 3 549 -45 7,1 7,4 7,7 7,3
   Nordland 7 194 438 6 614 -13 7,5 7,4 8,0 7,4
   Troms 4 748 245 4 534 -14 7,3 7,4 7,6 7,3
   Finnmark 2 267 259 2 155 53 7,2 7,6 8,1 7,8
   00 10 - 8 - - - 8,6 5,0
   99 - - - - - - - -