Statistisk sentralbyrå

28   Sykefraværsdagsverk fordelt etter fraværstype (egen- eller legemeldt) og varighet i kvartalet
Kvartal I alt Type fravær Legemeldt fravær etter varighet
Egenmeldt Alt legemeldt 1-31 dager 32-91 dager Hele kvartalet
1. kvartal 2001  100 14,3 85,7 28,0 31,4 26,2
1. kvartal 2002  100 13,1 86,9 26,4 32,6 27,9
1. kvartal 2003  100 11,7 88,3 25,1 32,5 30,7
1. kvartal 2004  100 12,3 87,7 24,1 32,0 31,5

Standardtegn i tabeller