22    Arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter bostedsfylke. Absolutte tall og i prosent. Kvinner.Kvartalstall.

  4. kvartal 2003 1. kvartal 2004 Prosent
FYLKE Arbeidstakere
med
sykefravær
Endring siste år Arbeidstakere
med
sykefravær
Endring siste år 4. kvartal 2002 1. kvartal 2003 4. kvartal 2003 1. kvartal 2004
I ALT 79 739 6 266 75 056 156 8,0 8,2 8,7 8,2
   Østfold 4 939 497 4 559 84 8,8 9,0 9,9 9,3
   Akershus 9 239 610 8 735 10 8,0 8,1 8,6 8,2
   Oslo 8 406 333 8 143 -41 7,1 7,2 7,4 7,2
   Hedmark 3 696 358 3 381 26 9,1 9,1 10,1 9,3
   Oppland 3 518 185 3 227 -38 9,2 9,0 9,6 8,9
   Buskerud 4 695 457 4 469 91 8,3 8,5 9,2 8,8
   Vestfold 3 741 291 3 560 86 7,9 8,0 8,6 8,3
   Telemark 2 957 244 2 822 58 8,6 8,9 9,4 9,0
   Aust-Agder 1 691 164 1 605 147 8,0 7,7 8,9 8,6
   Vest-Agder 2 578 167 2 429 -86 8,4 8,8 8,9 8,4
   Rogaland 5 375 769 4 860 64 6,0 6,3 6,9 6,3
   Hordaland 7 750 774 7 173 53 7,8 8,0 8,6 8,1
   Sogn og Fjordane 1 525 123 1 433 -45 6,7 7,1 7,4 7,0
   Møre og Romsdal 3 976 381 3 745 -70 7,8 8,3 8,6 8,2
   Sør-Trøndelag 4 896 155 4 756 -114 8,7 9,0 8,9 8,7
   Nord-Trøndelag 2 238 198 2 149 - 8,6 9,1 9,3 9,1
   Nordland 4 350 249 3 989 -91 9,2 9,2 9,7 9,0
   Troms 2 844 213 2 754 49 8,7 9,0 9,2 9,0
   Finnmark 1 319 92 1 264 -30 8,7 9,2 9,4 9,0
   00 6 - 3 - - - 11,3 4,1