Statistisk sentralbyrå

27   Sykefraværsdagsverk for tilfeller som er avsluttet i løpet av 3. kvartal 2002, etter sykefraværets varighet for næring og kjønn. Prosent
Kjønn og næring Sykefraværsdagsverk Total Egenmeldt sykefravær Legemeldt sykefravær
1-8 dager 9-16 dager 17-28 dager 5-8 uker 9-14 uker 15-20 uker 21-26 uker 27-39 uker Mer enn 39 uker
    Prosent
                         
I alt 8 310 416          100 7,1 4,4 5,0 5,0 8,9 9,2 8,5 8,1 17,7 26,1
01-05 Jordbruk, skogbruk og fiske 69 964  100 7,1 4,0 4,8 4,9 9,5 10,2 8,7 8,7 15,3 26,8
11 Olje- og gassutvinning 84 355  100 2,1 4,1 7,6 6,8 11,4 13,4 9,8 7,7 14,0 23,3
10,12-37 Industri og bergverksdrift 1 249 258  100 8,0 4,6 5,0 5,1 8,4 8,5 8,4 7,9 17,3 26,9
40-41 Kraft- og vannforsyning 46 492  100 9,7 4,9 7,2 6,3 10,9 9,6 12,9 7,0 15,0 16,6
45 Bygge- og anleggsvirksomhet  665 165  100 7,1 3,9 4,1 4,2 7,8 8,5 7,9 8,1 18,8 29,7
50-55 Vareh., hotell- og restaurantv. 1 398 583  100 7,0 4,3 4,6 4,5 8,4 9,5 9,0 8,7 18,2 25,9
60-64 Transport og kommunikasjon  688 918  100 5,7 4,5 5,5 5,5 9,6 9,5 8,6 7,7 17,3 26,2
65-67 Finansiell tjenesteyting, forsikring  148 516  100 9,9 4,6 5,3 5,2 9,2 8,1 8,5 6,8 16,6 25,8
70-74 Forr.messig tjenesteyting, eiendomsdrift  706 189  100 8,4 4,4 4,8 4,6 8,5 9,5 8,8 8,2 18,5 24,2
75 Off. adm. og forsvar, sosialforsikr.  525 896  100 8,4 4,8 6,0 5,6 9,5 9,1 7,9 8,4 16,6 23,7
80 Undervisning  586 827  100 6,7 3,9 4,7 4,4 9,0 8,5 7,0 6,9 17,6 31,2
85 Helse-, sosialtjenester 1 847 504  100 6,5 4,7 5,3 5,4 9,4 9,5 8,7 8,3 17,7 24,5
90-99 Andre sosiale og personlige tjen.  291 094  100 7,1 3,9 4,5 4,4 8,8 11,0 8,4 8,3 17,1 26,6
00 Uoppgitt 1 654  100 0,0 3,2 5,3 4,8 11,6 15,0 18,7 19,2 7,4 14,9
                         
Menn 3 857 612  100 7,7 4,6 5,4 5,1 8,9 9,2 8,2 7,7 16,7 26,6
01-05 Jordbruk, skogbruk og fiske 47 174  100 7,1 4,1 5,4 5,3 10,4 10,1 8,3 8,4 16,7 24,2
11 Olje- og gassutvinning 65 684  100 2,2 3,8 7,5 6,8 11,5 13,5 10,1 7,6 12,8 24,2
10,12-37 Industri og bergverksdrift  895 678  100 8,4 4,8 5,3 5,2 8,4 8,4 8,0 7,7 16,8 27,0
40-41 Kraft- og vannforsyning 33 254  100 10,2 5,4 8,1 6,5 11,7 9,0 13,9 6,1 12,7 16,4
45 Bygge- og anleggsvirksomhet  613 422  100 7,2 4,0 4,2 4,3 7,7 8,4 7,7 8,0 18,7 29,8
50-55 Vareh., hotell- og restaurantv.  621 818  100 7,8 4,8 5,1 4,8 8,9 9,5 8,6 8,3 16,4 25,8
60-64 Transport og kommunikasjon  466 740  100 5,2 4,3 5,6 5,4 9,6 9,6 8,6 7,8 17,1 26,8
65-67 Finansiell tjenesteyting, forsikring 49 551  100 10,9 5,0 5,9 5,2 8,9 7,5 7,4 6,2 16,9 26,1
70-74 Forr.messig tjenesteyting, eiendomsdrift  329 600  100 9,7 4,7 5,4 4,7 9,0 9,6 8,3 7,7 18,0 23,0
75 Off. adm og forsvar, sosialforsikr.  202 811  100 10,2 5,6 7,0 6,7 9,9 9,7 7,6 7,5 13,9 22,0
80 Undervisning  166 674  100 7,2 3,7 5,2 4,3 9,3 8,8 6,5 5,9 15,8 33,2
85 Helse-, sosialtjenester  242 056  100 7,3 5,7 6,9 6,2 9,5 10,1 8,7 7,1 14,2 24,2
90-99 Andre sosiale og personlige tjen.  122 360  100 6,4 3,7 4,9 4,6 8,7 11,1 7,4 7,6 16,6 29,0
00 Uoppgitt  792  100 0,0 4,0 5,8 6,8 9,6 26,9 24,1 14,1 8,6 0,0
                         
Kvinner 4 452 803  100 6,6 4,3 4,8 4,9 8,9 9,2 8,8 8,4 18,5 25,7
01-05 Jordbruk, skogbruk og fiske 22 791  100 7,1 3,7 3,7 4,1 7,8 10,3 9,7 9,1 12,2 32,2
11 Olje- og gassutvinning 18 670  100 1,6 5,0 7,9 6,7 11,1 13,0 8,8 8,1 18,1 19,8
10,12-37 Industri og bergverksdrift  353 582  100 6,9 3,9 4,4 4,8 8,5 8,6 9,4 8,3 18,6 26,6
40-41 Kraft- og vannforsyning 13 236  100 8,6 3,6 4,9 5,7 8,8 10,8 10,3 9,2 21,0 17,1
45 Bygge- og anleggsvirksomhet 51 744  100 5,3 2,8 3,4 3,7 8,1 9,0 9,5 8,7 20,8 28,8
50-55 Vareh., hotell- og restaurantv.  776 765  100 6,4 3,9 4,2 4,2 7,9 9,4 9,4 8,9 19,6 26,0
60-64 Transport og kommunikasjon  222 179  100 6,5 4,9 5,3 5,6 9,5 9,2 8,6 7,7 17,7 24,9
65-67 Finansiell tjenesteyting, forsikring 98 965  100 9,3 4,5 5,0 5,3 9,3 8,4 9,1 7,0 16,5 25,6
70-74 Forr.messig tjenesteyting, eiendomsdrift  376 589  100 7,2 4,1 4,4 4,6 8,0 9,5 9,2 8,6 19,0 25,3
75 Off. adm og forsvar, sosialforsikr.  323 086  100 7,2 4,3 5,3 5,0 9,2 8,8 8,1 9,0 18,3 24,8
80 Undervisning  420 153  100 6,4 4,0 4,6 4,4 8,9 8,3 7,2 7,3 18,4 30,4
85 Helse-, sosialtjenester 1 605 449  100 6,4 4,5 5,1 5,3 9,4 9,4 8,7 8,5 18,2 24,5
90-99 Andre sosiale og personlige tjen.  168 734  100 7,6 4,0 4,2 4,3 8,8 10,9 9,1 8,8 17,4 24,8
00 Uoppgitt  862  100 0,0 2,4 4,9 3,0 13,3 3,9 13,7 23,8 6,3 28,5

Standardtegn i tabeller