Statistisk sentralbyrå

Sykefravær, egen- og legemeldt

3   Tapte dagsverk på grunn av egenmeldt og legemeldt sykefravær for arbeidstakere 16-69 år, i prosent av avtalte dagsverk, etter næring og type sykefravær. Kvartalstall. 2000-2003
Næring og type sykefravær 2. kvartal 2000 3. kvartal 2000 4. kvartal 2000 1. kvartal 2001 2. kvartal 2001 3. kvartal 2001 4. kvartal 2001 1. kvartal 2002 2. kvartal 2002 3. kvartal 2002 4. kvartal 2002 1. kvartal 2003 2. kvartal 2003 3. kvartal 2003 4. kvartal 2003 1. kvartal 2004
Alle næringer                                
Totalt 6,9 7,1 7,1 7,6 7,0 7,4 7,5 8,2 7,2 7,7 8,0 8,2 7,9 8,1 8,5 8,3
Egenmeldt 0,7 0,6 0,8 1,0 0,7 0,6 0,8 1,1 0,7 0,7 1,0 1,0 0,7 0,7 1,0 1,0
Legemeldt 6,2 6,5 6,3 6,6 6,3 6,8 6,7 7,1 6,6 7,1 7,1 7,3 7,2 7,4 7,4 7,3
01-05 Jordbruk, skogbruk og fiske1                                
Totalt 5,2 5,3 5,4 6,3 5,3 5,7 6,0 6,4 5,7 6,2 6,4 7,1 6,7 6,4 7,4 7,3
Egenmeldt 0,8 0,6 0,7 1,2 0,7 0,6 0,7 0,8 0,7 0,6 0,8 0,9 0,8 0,7 0,9 0,9
Legemeldt 4,4 4,7 4,7 5,1 4,6 5,0 5,3 5,5 5,0 5,6 5,6 6,1 5,9 5,7 6,4 6,3
11 Olje- og gassutvinning, inkl. tj.1                                
Totalt                                
Egenmeldt .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Legemeldt 3,8 3,8 3,7 3,9 3,8 4,1 4,1 4,0 3,9 4,1 3,9 4,1 4,0 4,7 4,4 3,8
10,12-37 Industri og bergverksdrift                                
Totalt 7,5 7,8 7,6 7,9 7,3 7,9 7,8 8,3 7,6 8,4 8,4 8,5 8,1 8,5 8,7 8,5
Egenmeldt 0,8 0,7 0,9 1,1 0,8 0,7 0,9 1,2 0,8 0,7 1,0 1,0 0,8 0,8 1,1 1,1
Legemeldt 6,7 7,1 6,8 6,8 6,5 7,2 6,9 7,2 6,8 7,7 7,4 7,5 7,3 7,8 7,6 7,4
40-41 Kraft- og vannforsyning                                
Totalt 5,0 5,3 5,1 5,6 4,9 5,4 5,1 5,6 4,9 5,7 5,9 5,6 5,5 5,8 5,7 5,9
Egenmeldt 0,5 0,5 0,6 0,9 0,6 0,4 0,4 1,0 0,6 0,6 0,9 0,9 0,6 0,6 0,9 1,0
Legemeldt 4,5 4,9 4,6 4,8 4,3 4,9 4,6 4,6 4,3 5,1 5,0 4,7 4,9 5,2 4,8 5,0
45 Bygge- og anleggsvirksomhet                                
Totalt 7,0 7,4 7,2 7,8 7,0 7,7 7,6 8,6 7,3 8,2 8,4 9,0 8,6 9,1 8,9 9,1
Egenmeldt 0,6 0,6 0,8 1,0 0,6 0,7 0,8 1,1 0,7 0,7 0,9 1,0 0,8 0,7 1,0 1,0
Legemeldt 6,4 6,8 6,4 6,8 6,4 7,0 6,8 7,5 6,6 7,5 7,5 8,0 7,8 8,4 7,9 8,1
50-55 Vareh., hotell-A28 og restaurantv.                                
Totalt 6,4 6,5 6,6 7,0 6,5 7,1 7,0 7,6 6,9 7,3 7,4 7,6 7,4 7,6 7,8 7,5
Egenmeldt 0,6 0,5 0,7 0,9 0,6 0,6 0,7 1,0 0,6 0,6 0,8 0,8 0,6 0,5 0,8 0,8
Legemeldt 5,8 6,0 5,8 6,0 5,9 6,5 6,3 6,6 6,3 6,7 6,6 6,8 6,8 7,1 7,0 6,7
60-64 Transport og kommunikasjon1                                
Totalt 7,5 7,6 7,6 8,1 7,4 7,9 8,0 8,6 7,6 8,0 8,6 8,6 8,3 8,8 8,9 8,8
Egenmeldt 0,8 0,7 0,7 0,9 0,7 0,6 0,7 1,0 0,6 0,6 1,0 0,9 0,6 0,7 0,9 1,0
Legemeldt 6,7 6,9 6,9 7,2 6,8 7,4 7,3 7,6 7,0 7,4 7,6 7,8 7,6 8,2 8,0 7,8
65-67 Finansiell tjenesteyting,forsikring                                
Totalt 5,1 5,2 5,4 5,6 5,1 5,5 5,6 6,0 4,9 5,4 5,7 5,9 5,6 5,9 6,2 6,2
Egenmeldt 0,8 0,6 0,8 0,9 0,6 0,6 0,8 1,2 0,6 0,6 0,8 0,9 0,6 0,6 1,0 1,1
Legemeldt 4,4 4,6 4,5 4,7 4,5 4,9 4,7 4,8 4,3 4,8 4,9 5,0 4,9 5,3 5,2 5,0
70-74 Forr.tjenesteyting, eiendomsdrift                                
Totalt 5,2 5,5 5,3 5,8 5,4 5,9 5,8 6,4 5,8 6,4 6,5 6,5 6,5 6,8 6,8 6,5
Egenmeldt 0,7 0,6 0,8 1,0 0,6 0,6 0,7 1,0 0,6 0,6 0,9 0,9 0,7 0,6 0,9 0,9
Legemeldt 4,6 4,9 4,5 4,8 4,8 5,3 5,1 5,4 5,2 5,8 5,6 5,6 5,8 6,2 5,9 5,6
75 Off.adm og forsvar, A44sosialforsikr.                                
Totalt 5,9 6,1 6,3 6,6 6,0 6,5 6,5 7,1 6,2 6,5 6,9 7,1 6,7 7,0 7,3 7,3
Egenmeldt 0,6 0,6 0,8 1,0 0,7 0,7 0,9 1,2 0,7 0,6 1,0 1,2 0,8 0,8 1,2 1,3
Legemeldt 5,3 5,4 5,5 5,6 5,4 5,8 5,7 6,0 5,5 5,9 5,9 5,9 5,9 6,2 6,2 6,0
80 Undervisning                                
Totalt 6,2 6,0 6,7 7,3 6,6 6,3 7,0 7,9 6,7 6,7 7,5 7,8 7,2 6,7 7,9 8,0
Egenmeldt 0,4 0,4 0,7 0,9 0,5 0,4 0,7 1,0 0,5 0,6 0,9 1,0 0,6 0,6 1,0 1,0
Legemeldt 5,8 5,5 6,0 6,4 6,1 5,9 6,4 6,9 6,1 6,2 6,6 6,8 6,6 6,1 6,9 7,0
85 Helse-, sosialtjenester                                
Totalt 9,5 9,7 9,8 10,3 9,6 10,2 10,2 10,9 9,8 10,1 10,4 11,0 10,6 10,5 11,1 11,1
Egenmeldt 0,8 0,7 1,0 1,2 0,9 0,8 1,1 1,3 0,9 0,8 1,2 1,2 0,9 0,9 1,3 1,4
Legemeldt 8,7 9,0 8,7 9,1 8,7 9,4 9,1 9,6 9,0 9,3 9,3 9,8 9,7 9,6 9,7 9,7
90-99 Andre sosiale og personlige tjen.1                                
Totalt 6,6 7,0 7,3 7,5 7,0 7,4 7,5 8,0 7,1 7,6 7,9 8,0 7,7 7,8 8,2 7,8
Egenmeldt 0,7 0,7 1,0 1,0 0,7 0,7 0,9 1,1 0,6 0,7 1,0 0,9 0,7 0,6 1,0 0,9
Legemeldt 6,0 6,4 6,3 6,5 6,2 6,7 6,6 6,9 6,4 6,9 6,9 7,0 7,0 7,1 7,2 6,9
Uoppgitt                                
Totalt 4,4 4,6 5,3 4,9 5,3 4,7 4,5 5,0 4,2 5,0 4,3 4,4 4,6 6,6 5,8 6,1
Egenmeldt - - - - - - - - - - . . . - - -
Legemeldt 4,4 4,6 5,3 4,9 5,3 4,7 4,5 5,0 4,2 5,0 4,3 4,4 4,6 6,6 5,8 6,1
1  Avløserlag i jordbruket, olje- og gassutvinning, sjøtransport, lønnet husarbeid og internasjonale organisasjoner er holdt utenfor utvalgsundersøkelsen om egenmeldt sykefravær.

Standardtegn i tabeller