5    Sykefraværsdagsverk for arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter kjønn og næring. Absolutte tall og i prosent av avtalte dagsverk (sykefraværsprosent). Kvartalstall.

  4. kvartal 2003 1. kvartal 2004 Prosent
Næring
kjønn
Sykefraværs-
dagsverk
Endring siste år Sykefraværs-
dagsverk
Endring siste år 4. kvartal 20021 1. kvartal 20031 4. kvartal 2003 1. kvartal 2004
I ALT 7 723 674 398 583 7 414 244 -41 937 7,1 7,3 7,4 7,3
    01-05 Jordbruk, skogbruk og fiske 71 724 2 838 66 069 -4 029 5,6 6,1 6,4 6,3
    11 Olje- og gassutvinning 73 309 7 690 65 339 -1 257 3,9 4,1 4,4 3,8
    10,12-37 Industri og bergverksdrift 1 120 732 -6 834 1 032 929 -76 138 7,4 7,5 7,6 7,4
    40-41 Kraft- og vannforsyning 44 683 436 42 378 -433 5,0 4,7 4,8 5,0
    45 Bygge- og anleggsvirksomhet 588 091 29 423 576 243 -6 327 7,5 8,0 7,9 8,1
    50-55 Vareh.,hotell og restaurantv. 1 256 660 65 716 1 191 812 -618 6,6 6,8 7,0 6,7
    60-64 Transport og kommunikasjon 631 514 28 188 608 156 -3 045 7,6 7,8 8,0 7,8
    65-67 Finansiell tjenesteyting,forsikr 128 075 2 624 123 957 -2 496 4,9 5,0 5,2 5,0
    70-74 Forr.tjenesteyting, eiendomsdrif 632 303 19 619 582 143 -29 782 5,6 5,6 5,9 5,6
    75 Off.adm og forsvar,sosialforsikr 506 423 48 998 484 841 16 271 5,9 5,9 6,2 6,0
    80 Undervisning 638 578 38 902 641 161 14 509 6,6 6,8 6,9 7,0
    85 Helse-, sosialtjenester 1 769 617 142 360 1 742 451 50 541 9,3 9,8 9,7 9,7
    90-99 Andre sosiale og personlige tjen 260 444 20 044 255 505 1 901 6,9 7,0 7,2 6,9
    00 Uoppgitt 1 520 -1 419 1 260 -1 034 4,3 4,4 5,8 6,1
MENN 3 486 360 159 948 3 325 678 -52 233 5,8 5,9 6,0 5,9
    01-05 Jordbruk, skogbruk og fiske 50 496 3 332 46 404 -1 551 5,3 5,7 6,2 6,1
    11 Olje- og gassutvinning 55 071 3 986 49 051 -2 860 3,7 3,9 4,0 3,4
    10,12-37 Industri og bergverksdrift 799 524 -4 057 736 786 -55 472 6,8 6,9 7,0 6,8
    40-41 Kraft- og vannforsyning 32 887 -637 32 001 545 4,7 4,3 4,4 4,7
    45 Bygge- og anleggsvirksomhet 543 566 29 975 536 105 -5 209 7,5 8,1 8,0 8,1
    50-55 Vareh.,hotell og restaurantv. 560 799 29 401 535 014 2 985 5,4 5,6 5,7 5,5
    60-64 Transport og kommunikasjon 427 800 23 427 413 247 2 317 6,9 7,1 7,4 7,1
    65-67 Finansiell tjenesteyting,forsikr 42 447 2 443 40 974 837 3,1 3,0 3,3 3,2
    70-74 Forr.tjenesteyting, eiendomsdrif 291 619 16 417 269 949 -9 375 4,2 4,2 4,4 4,2
    75 Off.adm og forsvar,sosialforsikr 184 452 14 074 178 283 1 732 4,2 4,2 4,1 4,0
    80 Undervisning 162 181 11 401 159 335 2 711 4,5 4,6 4,6 4,6
    85 Helse-, sosialtjenester 226 929 21 326 222 980 13 800 6,3 6,6 6,6 6,6
    90-99 Andre sosiale og personlige tjen 107 747 9 599 104 676 -2 234 5,8 6,0 6,0 5,8
    00 Uoppgitt 841 -739 874 -459 3,4 3,9 4,7 6,0
KVINNER 4 237 314 238 635 4 088 566 10 296 8,7 9,0 9,2 9,0
    01-05 Jordbruk, skogbruk og fiske 21 228 -494 19 665 -2 478 6,6 7,3 6,8 6,8
    11 Olje- og gassutvinning 18 238 3 704 16 289 1 603 5,1 4,9 5,9 5,3
    10,12-37 Industri og bergverksdrift 321 208 -2 777 296 143 -20 665 9,5 9,4 9,8 9,4
    40-41 Kraft- og vannforsyning 11 796 1 072 10 376 -977 6,3 6,8 7,1 6,3
    45 Bygge- og anleggsvirksomhet 44 525 -552 40 138 -1 118 7,5 7,2 7,8 8,0
    50-55 Vareh.,hotell og restaurantv. 695 861 36 314 656 798 -3 603 8,1 8,3 8,5 8,1
    60-64 Transport og kommunikasjon 203 714 4 761 194 909 -5 362 9,7 9,6 10,0 9,9
    65-67 Finansiell tjenesteyting,forsikr 85 628 180 82 984 -3 333 6,8 7,1 7,1 7,0
    70-74 Forr.tjenesteyting, eiendomsdrif 340 685 3 202 312 194 -20 408 7,8 7,9 8,3 7,9
    75 Off.adm og forsvar,sosialforsikr 321 971 34 924 306 558 14 539 7,8 8,0 8,6 8,3
    80 Undervisning 476 397 27 500 481 826 11 798 7,8 8,1 8,2 8,4
    85 Helse-, sosialtjenester 1 542 687 121 034 1 519 471 36 741 9,9 10,5 10,5 10,4
    90-99 Andre sosiale og personlige tjen 152 697 10 445 150 829 4 134 8,0 8,0 8,2 7,9
    00 Uoppgitt 679 -680 386 -575 6,2 5,4 8,1 6,5