Statistisk sentralbyrå

29   Sykefraværsprosent for arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter yrke, kjønn og alder. 1 kvartal 2004.
Yrkesgrupper Arbeidstakere i kommunal og fylkeskommunal sektor samt helseforetak er utelatt fra statistikken
I alt Menn Kvinner
I Alt Alder I Alt Alder I Alt Alder
16-24 25-39 40-54 55-69 16-24 25-39 40-54 55-69 16-24 25-39 40-54 55-69
  Sykefraværsprosent
I alt 6,7 5,0 6,5 6,6 8,6 5,8 4,4 5,3 5,9 7,9 8,3 5,8 8,8 8,1 9,9
                               
Adm. ledere, politikere 4,4 5,7 4,3 3,8 5,6 3,7 2,9 2,9 3,4 5,3 6,5 8,9 7,3 5,4 7,3
Akademiske yrker 3,9 1,8 3,3 3,9 5,6 2,8 1,1 2,0 2,8 4,7 6,0 3,1 5,5 5,9 8,0
Høyskoleyrker 5,3 4,8 4,8 5,1 7,3 3,9 3,9 3,0 3,9 6,2 7,4 5,9 7,4 6,9 9,1
Kontor, kundeservice 7,5 4,9 7,3 7,5 8,9 6,9 4,3 6,3 7,3 8,9 7,9 5,6 8,1 7,6 8,9
Salg, service, omsorg 7,7 4,7 8,3 8,2 9,9 5,8 3,1 5,6 6,5 8,6 9,0 5,6 10,3 9,4 10,9
Yrker innen primær-n. 5,8 3,4 5,9 7,2 6,9 5,5 3,3 5,2 6,5 8,3 6,5 3,7 8,3 9,6 4,2
Håndverkere o.l. 8,1 5,8 7,6 8,4 11,8 8,0 5,6 7,5 8,4 11,9 9,5 8,9 9,7 9,1 10,7
Operatører, transport 9,0 5,6 8,5 9,2 11,9 8,4 5,1 7,7 8,7 11,4 12,8 8,6 13,7 12,3 14,7
Y. u. krav til utd. 10,4 5,3 11,4 11,6 12,7 9,2 5,3 9,6 10,5 11,6 11,6 5,3 13,7 12,3 13,3
Militære og uoppgitt 2,1 1,3 2,0 2,8 2,7 2,0 1,1 1,8 2,6 2,7 4,8 4,1 4,4 7,2 5,2

Standardtegn i tabeller