16    Arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter kjønn og næring. Absolutte tall og i prosent av arbeidstakere i alt. Kvartalstall.

  4. kvartal 2003 1. kvartal 2004 Prosent
Næring
kjønn
Arbeidstakere
med
sykefravær
Endring siste år Arbeidstakere
med
sykefravær
Endring siste år 4. kvartal 2002 1. kvartal 2003 4. kvartal 2003 1. kvartal 2004
I ALT 133 012 9 801 124 016 -501 6,5 6,6 7,0 6,6
    01-05 Jordbruk, skogbruk og fiske 1 204 108 1 043 -59 4,7 4,8 5,4 4,9
    11 Olje- og gassutvinning 1 133 157 933 -49 3,7 3,6 4,1 3,4
    10,12-37 Industri og bergverksdrift 17 296 598 15 313 -983 6,4 6,5 7,0 6,4
    40-41 Kraft- og vannforsyning 745 38 646 -45 4,6 4,7 5,0 4,4
    45 Bygge- og anleggsvirksomhet 9 057 439 8 311 -180 6,9 7,1 7,4 7,0
    50-55 Vareh.,hotell og restaurantv. 21 456 1 709 20 187 86 5,7 5,8 6,1 5,8
    60-64 Transport og kommunikasjon 9 893 732 9 055 -56 6,6 6,6 7,3 6,7
    65-67 Finansiell tjenesteyting,forsikr 2 215 67 2 180 -11 4,8 5,0 5,1 5,1
    70-74 Forr.tjenesteyting, eiendomsdrif 10 420 546 9 376 -571 5,2 5,2 5,7 5,1
    75 Off.adm og forsvar,sosialforsikr 8 735 982 8 052 11 5,8 5,8 6,2 5,7
    80 Undervisning 12 861 919 12 550 365 6,9 7,0 7,4 7,2
    85 Helse-, sosialtjenester 33 618 3 180 32 046 950 8,5 8,7 9,1 8,7
    90-99 Andre sosiale og personlige tjen 4 351 344 4 306 61 6,1 6,3 6,4 6,2
    00 Uoppgitt 28 -18 18 -20 3,9 4,0 5,6 4,9
MENN 53 273 3 535 48 960 -657 5,0 5,1 5,4 5,0
    01-05 Jordbruk, skogbruk og fiske 847 108 706 -16 4,5 4,5 5,4 4,7
    11 Olje- og gassutvinning 817 65 669 -81 3,5 3,4 3,7 3,0
    10,12-37 Industri og bergverksdrift 11 742 342 10 426 -605 5,8 5,8 6,3 5,7
    40-41 Kraft- og vannforsyning 533 30 462 -2 4,1 3,9 4,5 3,9
    45 Bygge- og anleggsvirksomhet 8 242 430 7 569 -176 6,9 7,1 7,4 7,0
    50-55 Vareh.,hotell og restaurantv. 8 610 627 8 183 140 4,6 4,6 4,9 4,7
    60-64 Transport og kommunikasjon 6 415 479 5 855 14 5,9 5,9 6,5 6,0
    65-67 Finansiell tjenesteyting,forsikr 662 28 670 9 2,9 3,1 3,2 3,2
    70-74 Forr.tjenesteyting, eiendomsdrif 4 542 436 4 090 -156 3,7 3,7 4,2 3,7
    75 Off.adm og forsvar,sosialforsikr 2 815 251 2 611 -22 3,8 3,7 3,9 3,6
    80 Undervisning 2 935 257 2 829 67 4,4 4,5 4,8 4,5
    85 Helse-, sosialtjenester 3 416 310 3 273 176 5,3 5,3 5,5 5,3
    90-99 Andre sosiale og personlige tjen 1 682 185 1 606 4 4,9 5,1 5,3 5,0
    00 Uoppgitt 15 -13 11 -9 3,6 3,3 4,6 4,4
KVINNER 79 739 6 266 75 056 156 8,0 8,2 8,7 8,2
    01-05 Jordbruk, skogbruk og fiske 357 - 337 -43 5,1 5,6 5,3 5,3
    11 Olje- og gassutvinning 316 92 264 32 4,7 4,6 6,2 5,2
    10,12-37 Industri og bergverksdrift 5 554 256 4 887 -378 8,4 8,6 9,3 8,3
    40-41 Kraft- og vannforsyning 212 8 184 -43 6,8 7,6 7,2 6,3
    45 Bygge- og anleggsvirksomhet 815 9 742 -4 6,8 6,9 7,7 7,2
    50-55 Vareh.,hotell og restaurantv. 12 846 1 082 12 004 -54 6,8 7,0 7,3 6,9
    60-64 Transport og kommunikasjon 3 478 253 3 200 -70 8,1 8,3 9,3 8,7
    65-67 Finansiell tjenesteyting,forsikr 1 553 39 1 510 -20 6,6 6,8 7,0 6,9
    70-74 Forr.tjenesteyting, eiendomsdrif 5 878 110 5 286 -415 7,3 7,3 7,9 7,1
    75 Off.adm og forsvar,sosialforsikr 5 920 731 5 441 33 7,7 8,0 8,6 8,0
    80 Undervisning 9 926 662 9 721 298 8,3 8,4 8,9 8,7
    85 Helse-, sosialtjenester 30 202 2 870 28 773 774 9,1 9,4 9,8 9,4
    90-99 Andre sosiale og personlige tjen 2 669 159 2 700 57 7,0 7,4 7,3 7,3
    00 Uoppgitt 13 -5 7 -11 4,4 5,1 7,6 6,0