10    Sykefraværsdagsverk for arbeidstakere med legemeldt sykefravær etter bostedsfylke. Absolutte tall og i prosent av avtalte dagsverk (sykefraværsprosent). Menn. Kvartalstall.

  4. kvartal 2003 1. kvartal 2004 Prosent
FYLKE Sykefraværs-
dagsverk
Endring siste år Sykefraværs-
dagsverk
Endring siste år 4. kvartal 20021 1. kvartal 20031 4. kvartal 2003 1. kvartal 2004
I ALT 3 486 360 159 948 3 325 678 -52 233 5,8 5,9 6,0 5,9
   Østfold 238 146 15 564 227 818 2 770 6,9 7,1 7,5 7,3
   Akershus 361 038 15 102 348 428 -1 573 5,2 5,3 5,5 5,3
   Oslo 354 083 5 332 340 433 -7 943 5,1 5,1 5,2 5,0
   Hedmark 155 362 7 151 155 765 2 212 6,7 7,0 7,0 7,1
   Oppland 153 592 7 416 146 114 -4 530 6,7 6,9 6,9 6,8
   Buskerud 208 678 8 556 204 606 -3 794 6,3 6,6 6,5 6,5
   Vestfold 161 209 -2 734 150 008 -13 191 6,0 6,1 6,0 5,7
   Telemark 139 472 3 487 132 146 -8 444 6,8 7,2 7,0 6,9
   Aust-Agder 75 775 1 208 72 384 -3 438 6,1 6,4 6,2 6,1
   Vest-Agder 129 860 4 747 123 495 -736 6,5 6,5 6,8 6,5
   Rogaland 239 239 10 159 222 335 -7 516 4,4 4,5 4,6 4,4
   Hordaland 339 277 25 472 321 722 3 811 5,4 5,5 5,8 5,6
   Sogn og Fjordane 72 702 3 222 68 556 -1 593 5,2 5,4 5,5 5,4
   Møre og Romsdal 172 413 11 699 163 577 -4 042 5,3 5,6 5,8 5,6
   Sør-Trøndelag 214 674 19 870 197 267 2 344 5,7 5,7 6,1 5,8
   Nord-Trøndelag 98 644 5 258 90 719 -5 369 6,4 6,6 6,7 6,3
   Nordland 183 067 5 593 177 432 -2 308 6,6 6,7 6,8 6,7
   Troms 126 300 4 712 121 654 -3 907 6,6 6,8 6,7 6,5
   Finnmark 62 557 7 864 60 968 4 764 6,8 7,1 7,7 7,8