262216
262216
omssb
2016-04-06T16:16:00.000Z
no

Statistikkbanken

API: Lag egne datasett

API for egne spørringer mot alle Statistikkbankens 5 000 tabeller. Utformater er JSON-Stat, csv og xlsx. API-et benytter http POST.

 

Se Brukerveiledning i pdf.

Se også enkle eksempler på kode og bruk av programbiblioteker.

Hvordan bruke API konsoll

 

For en rask start velg API konsoll og fyll inn tabellnummer eller tittel i tabell-feltet.

 

 

Kontakt