121246
121246
omssb
2013-06-06T15:40:00.000Z
no

API med åpne data

Vi tilbyr et API (Application Programming Interface).  Her kan en raskt hente ut og integrere SSBs data med egne systemer.

API mot hele Statistikkbanken

I API: Lag egne datasett kan en definerere egne spørringer mot alle 5000 tabeller i Statistikkbanken.

Se også egen artikkel. Vi arrangerer regelmessig 3 timers kurs i API-et. 

Ved oppdatering er tallene midlertidig utilgjengelige

Ved tidspunktene 05.00 og 11.30 oppdateres Statistikkbanken. Dette gjør alle tabeller midlertidig utilgjengelige i opptil fem minutter.

Tall som skal revideres vises som ‘0’ eller ‘.’ i tidsrommet 05.00-08.00.

Datasettene følger Norsk Lisens for Åpne Data

Statistisk sentralbyrå benytter Norsk Lisens for Åpne Data (NLOD). Det betyr at SSB skal oppgis som kilde ved videre bruk.

API-et er åpent for alle og krever ikke registrering

Gi oss gjerne tilbakemelding , spesielt om dere benytter datasettene til å lage nye tjenester eller eller har ønsker og spørsmål.

Om API: Ferdige datasett

I API med ferdige datasett er de mest brukte og etterspurte tabellene i Statistikkbanken være tilgjengelige som ferdige datasett. 

Her tilbyr vi rundt 250 datasett (data.ssb.no). Formatene som her er CSV (semikolonseparerte filer) og JSON (Javascript Object Notation). For JSON benyttes rammeverket JSON-stat  som er laget spesielt for statistiske tabeller.

I utvalget har vi lagt vekt på at datasettene skal være aktuelle og ikke for store, slik at det skal være mulig å beregne måneds- og årsendring.

Klassifikasjoner og kodelister (KLASS)

I KLASS klassifikasjoner og kodelister ligger over 130 klassifikasjoner, som nærings- og kommuneinndeling. KLASS har et eget REST API.

Kontakt