Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper2012, foreløpige tall

Innhold

Arkiv for Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
30. november 2020 2019 2019
24. september 2019 2018 2018
28. september 2018 2017 2017
29. september 2017 2016 2016
7. oktober 2016 2015 Redusert lønnsomhet
9. oktober 2015 2014 Stabil lønnsomhet i Fastlands-Norge
7. oktober 2014 2013 Svakere lønnsomhet
11. oktober 2013 2012 Høyere lønnsomhet
11. oktober 2012 2011 Svakere årsresultat
13. oktober 2011 2010 Forbedret driftsresultat
12. oktober 2010 2009 Svakere drift - høyere kapitalavkastning

Arkiv for Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper - årlig, foreløpige tall

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
30. november 2020 2019 2019
24. september 2019 2018 2018
28. september 2018 2017 2017
29. september 2017 2016 2016
7. oktober 2016 2015 Redusert lønnsomhet
9. oktober 2015 2014 Stabil lønnsomhet i Fastlands-Norge
7. oktober 2014 2013 Svakere lønnsomhet
11. oktober 2013 2012 Høyere lønnsomhet
11. oktober 2012 2011 Svakere årsresultat
13. oktober 2011 2010 Forbedret driftsresultat
12. oktober 2010 2009 Svakere drift - høyere kapitalavkastning

For tidligere publiseringer se også: Hotell- og restaurantvirksomhet, regnskap, Godstransport på vei, regnskap for aksjeselskaper, Årsregnskaper for ikke-finansielle aksjeselskaper, Reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet, regnskap, Aksjeselskaper i informasjonssektoren og Olje- og gassvirksomhet, regnskap.