131065_tabell_not-searchable
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/regnno/aar-forelopige
131065_tabell
statistikk
2013-10-11T10:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap
no
false

Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper2012, foreløpige tall

Innhold