Føretak4. kvartal 2016

Innhald

Arkiv for Føretak - kvartalvis

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
13. februar 2017 4. kvartal 2016 Fleire nye føretak
1. november 2016 1. januar 2015 Fire av ti føretak har berre mannlege tilsette
23. september 2016 4. kvartal 2014 Einskildpersonføretak og aksjeselskap i fleirtal
27. april 2016 1. januar 2015 Tredjekvar nyetablering i Oslo og Akershus
11. november 2016 3. kvartal 2016 Stadig fleire nye føretak
15. mars 2004 4. kvartal 2001 355 332 foretak i 2001
21. desember 2004 4. kvartal 2002 360 000 foretak i 2002
6. oktober 2005 4. kvartal 2003 342 000 foretak i 2003
12. november 2007 4. kvartal 2005 Ni av ti foretak hadde færre enn fem1 sysselsatte
6. oktober 2006 4. kvartal 2004 350 000 foretak i 2004
7. oktober 2008 4. kvartal 2006 Størst omsetning i aksjeselskapene
2. oktober 2009 4. kvartal 2007 Aksjeselskapene dominerte
8. oktober 2010 4. kvartal 2008 Aksjeselskapene dominerte
4. november 2011 4. kvartal 2009 Aksjeselskapene dominerte
2. oktober 2015 4. kvartal 2013 Tre av fire sysselsatt i aksjeselskap
15. desember 2006 4. kvartal 2005 Ett av tre foretak uten kvinnelige ansatte
6. desember 2007 4. kvartal 2006 Tre av fire foretak har ansatte med styreerfaring
12. desember 2008 4. kvartal 2007 Et av fem foretak med kun kvinnelige ansatte
4. desember 2009 1. januar 2008 Ett av tre foretak har kun mannlige ansatte
1. desember 2015 1. januar 2014 Uendra kjønnssamansetning i føretaka
12. august 2016 2. kvartal 2016 Fleire nye føretak
5. oktober 2012 4. kvartal 2010 Aksjeselskapene dominerte
9. oktober 2013 4. kvartal 2011 Aksjeselskapene dominerte
3. oktober 2014 4. kvartal 2012 Aksjeselskapa viktigast for sysselsettinga
9. desember 2010 4. kvartal 2009 Kun menn i ett av tre foretak
6. desember 2011 1. januar 2010 Kun mannlige ansatte i ett av tre foretak
3. desember 2013 1. januar 2012 Ett av tre foretak uten kvinnelige ansatte
28. november 2014 1. januar 2013 To av fem føretak har berre mannlege tilsette
13. mai 2016 1. kvartal 2016 Fleire nye føretak
22. februar 2016 4. kvartal 2015 4 prosent fleire nye føretak
20. november 2015 3. kvartal 2015 14 522 nye føretak
21. august 2015 2. kvartal 2015 Fleire nye einskildpersonføretak
21. mai 2015 1. kvartal 2015 16 148 nye føretak i 1. kvartal
6. mai 2015 1. januar 2014 Ein av fem nyetableringar i Oslo
5. mars 2015 4. kvartal 2014 Nær 58 000 nye føretak i 2014
4. desember 2014 3. kvartal 2014 Fleire nye føretak
4. september 2014 2. kvartal 2014 14 000 nye føretak
5. juni 2014 1. kvartal 2014 Fleire nye føretak
6. mai 2014 1. januar 2013 Svak auke i nyetableringar
6. mars 2014 4. kvartal 2013 Over 13 000 nye føretak
5. desember 2013 3. kvartal 2013 Fleire nye føretak
5. september 2013 2. kvartal 2013 Fleire nye føretak
7. juni 2013 1. kvartal 2013 Færre nye føretak
13. mai 2013 0.333333333333333333. kvartal 2013 Vekst i talet på nyetableringar
12. mars 2013 4. kvartal 2012 12 567 nye føretak
5. desember 2012 4. kvartal 2011 Ett av tre foretak med kun mannlige ansatte
4. desember 2012 3. kvartal 2012 Fleire nye føretak
27. april 2012 4. kvartal 2012 Svak auke i talet på nyetableringar
4. september 2012 2. kvartal 2012 Stadig fleire nye føretak
5. juni 2012 1. kvartal 2012 Fleire nye føretak
6. mars 2012 4. kvartal 2011 11 759 nye føretak
6. mai 2011 4. kvartal 2011 Fleire nyetableringar
2. september 2011 2. kvartal 2011 11 854 nye føretak
2. desember 2011 3. kvartal 2011 11 858 nye føretak
6. juni 2011 1. kvartal 2011 Fleire nye føretak
7. mars 2011 4. kvartal 2010 Auke i talet på nye føretak
5. november 2002 2. kvartal 2002 22 000 nye føretak i 1. halvår
5. mars 2008 4. kvartal 2007 Færre nye føretak
24. februar 2006 4. kvartal 2005 Liten auke i nye føretak i 2005
3. desember 2003 3. kvartal 2003 10 089 nye føretak
5. september 2003 2. kvartal 2003 9 370 nye føretak i 2. kvartal 2003
3. mars 2003 4. kvartal 2002 Fleire nye føretak i 2002
30. mai 2003 1. kvartal 2003 11 555 nye føretak i 1. kvartal 2003
27. august 2004 2. kvartal 2004 10 004 nye føretak
27. februar 2004 4. kvartal 2003 10 965 nye føretak i 4. kvartal
26. november 2004 3. kvartal 2004 11 292 nye føretak
3. juni 2005 1. kvartal 2005 13 629 nye føretak
4. juni 2004 1. kvartal 2004 12 950 nye føretak
2. juni 2006 1. kvartal 2006 15 556 nye føretak
2. september 2005 2. kvartal 2005 13 087 nye føretak
2. desember 2005 3. kvartal 2005 12 573 nye føretak
1. desember 2006 3. kvartal 2006 12 640 nye føretak
2. mars 2007 4. kvartal 2006 Framleis auke i talet på nye føretak
1. juni 2007 1. kvartal 2007 14 475 nye føretak
1. september 2006 2. kvartal 2006 13 158 nye føretak i 2. kvartal 2006
31. august 2007 2. kvartal 2007 Svak nedgang i talet på nye føretak
30. mai 2008 1. kvartal 2008 14 024 nye føretak
29. august 2008 2. kvartal 2008 13 040 nye føretak
28. november 2008 3. kvartal 2008 Færre nye føretak
30. november 2007 3. kvartal 2007 Færre nye føretak hittil i år
27. februar 2009 4. kvartal 2008 Framleis nedgang i talet på nye føretak
28. august 2009 2. kvartal 2009 Stor nedgang i talet på nye føretak
27. november 2009 3. kvartal 2009 10 892 nye føretak i 3. kvartal
28. mai 2009 1. kvartal 2009 Nedgangen i talet på nye føretak held frem
5. mars 2010 4. kvartal 2009 Svak auke i talet på nye føretak
11. juni 2010 1. kvartal 2010 Fleire nye føretak
24. august 2010 2. kvartal 2010 Fleire nye føretak
25. november 2010 3. kvartal 2010 Auken i nye føretak held fram
28. april 2003 1. januar 2003 Jamn auke i talet på føretak
8. mars 2004 1. januar 2004 Jamn auke i talet på føretak
8. april 2005 1. januar 2005 Talet på føretak aukar
31. mars 2006 1. januar 2006 Sterk vekst i norskregistrerte utanlandske føretak
4. mars 2005 4. kvartal 2004 12 prosent fleire nye føretak i fjor
27. april 2007 1. januar 2007 Det vert stadig fleire føretak
25. april 2008 4. kvartal 2007 Nedgang i talet på nyetablerte føretak
29. april 2009 4. kvartal 2009 Færre nyetablerte føretak i fjor
27. april 2010 4. kvartal 2010 Nedgangen i nyetablerte føretak held fram