Statistikkområde

Varehandel og tjenesteyting: Varehandel

Alt innhold for delområdet varehandel

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Oppgang i varekonsumet

  Husholdningenes varekonsum steg 1,8 prosent i februar, viser sesongjusterte tall. Det var oppgang i de fleste konsumgrupper.

  Artikkel
 • Sportsbutikker bidro til økning i detaljhandelen i februar

  Omsetningsvolumet i detaljhandelen gikk opp med 2,0 prosent fra januar til februar 2020, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en økning på 0,5 prosent fra desember 2019 til januar 2020.

  Artikkel
 • Auka sal av petroleumsprodukt

  Samla sal av petroleumsprodukt i februar enda på 569 millionar liter, ein auke på 2 prosent frå same periode i 2019. Auken skuldast først og fremst auka sal av marine gassoljer og importert asfalt.

  Artikkel
 • Alkoholomsetningen økte i 4. kvartal 2019

  Det ble omsatt 7 313 000 liter ren alkohol i fjerde kvartal 2019. Dette utgjør en økning på 2,6 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2018. Totalt ble det omsatt 1,66 liter ren alkohol per innbygger.

  Artikkel
 • Økt grensehandel¹

  I 2019 handlet nordmenn på dagsturer til utlandet for 16 milliarder kroner, dette er økning på 2,1 prosent fra 2018 hvor vi handlet for 15,7 milliarder kroner.

  Artikkel
 • Liten økning i detaljhandelen

  Omsetningsvolumet i detaljhandelen gikk opp med 0,5 prosent fra desember 2019 til januar 2020, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en nedgang på 2,1 prosent fra november til desember.

  Artikkel
 • Svak nedgang i varekonsumet

  Husholdningenes varekonsum falt 0,4 prosent i januar, viser sesongjusterte tall. Nedgangen skyldes hovedsakelig sterkt fall i elektrisitetsforbruket.

  Artikkel
 • Nedgang i detaljhandelsinvesteringene

  Investeringsaktiviteten i detaljhandelen falt 17 prosent fra 3. til 4. kvartal 2019, viser sesongjusterte tall.

  Artikkel
 • Nedgang i sal av petroleumsprodukt

  Samla sal av petroleumsprodukt i januar enda på 560 millionar liter, ein nedgang på 7 prosent frå same periode i 2019.

  Artikkel
 • Svakt varekonsum

  Husholdningenes varekonsum falt 2,3 prosent i desember 2019, etter en oppgang i november, viser sesongjusterte tall. Sett under ett, falt varekonsumet 0,7 prosent i 4. kvartal.

  Artikkel
 • Detaljhandelen falt i desember

  Omsetningsvolumet i detaljhandelen gikk ned med hele 2,0 prosent fra november til desember 2019, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en oppgang på 1,0 prosent fra oktober til november.

  Artikkel
 • Kraftig vekst i utenlandsk netthandel siden 2010

  Nordmenn kjøpte varer og tjenester i utenlandske nettbutikker for totalt 60,1 milliarder kroner i 2018. Det er et nesten fem ganger så høyt beløp som i 2010.

  Artikkel
 • På nett med betalingskort over landegrensene

  Rapporter 2020/04

  Ny statistikk for grensekryssende betalinger med kort over internett viser en sterk vekst i netthandelen siden 2010.

  Publikasjon
 • Nedgang i sal av petroleumsprodukt

  Samla sal av petroleumsprodukt i desember enda på 588 millionar liter, ein nedgang på 2 prosent frå same periode i 2018.

  Artikkel
 • Nordmenns grensehandel

  Notater 2020/01

  SSB har gjennomført en pilotundersøkelse for nordmenns fysiske grensehandel.

  Publikasjon