Statistikkområde

Varehandel og tjenesteyting: Varehandel

Alt innhold for delområdet varehandel

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Oppgang i varekonsumet

  Husholdningenes varekonsum steg 2,5 prosent i april, viser sesongjusterte tall. Oppgangen skjer etter et fall på 4,2 prosent fra februar til mars og må ses i sammenheng med den gradvise gjenåpningen av næringslivet etter korona-tiltakene.

  Artikkel
 • Kraftig oppgang i detaljhandelen i april

  Omsetningsvolumet i detaljhandelen gikk opp med hele 4,8 prosent fra mars til april 2020, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en nedgang på 0,9 prosent fra februar til mars. Mer tid hjemme og stopp i utenlandsreiser har påvirket nordmenns...

  Artikkel
 • Reiserestriksjoner slår kraftig ut på grensehandelen

  Restriksjonene på grensekryssende handel grunnet utbruddet av koronaviruset har ført til det største fallet i grensehandelsstatistikken SSB har målt noen gang.

  Artikkel
 • Økte detaljhandelsinvesteringer fra et lavt nivå

  Etter et lavt investeringsnivå i 4. kvartal i 2019 økte investeringsaktiviteten i detaljhandelen i 1. kvartal 2020 med 22 prosent, viser sesongjusterte tall. Investeringene er dermed tilbake på nivå med investeringsaktiviteten i 3. kvartal 2019.

  Artikkel
 • Stor nedgang i petroleumssal og utslepp

  Samla sal av petroleumsprodukt i april enda på 482 millionar liter, ein nedgang på 21 prosent frå same periode i 2019. Nedgangen skuldast i hovudsak redusert sal til fly- og vegtrafikk.

  Artikkel
 • Stor vekst for netthandelsnæringene i 2019

  Omsetningen for netthandelsbedrifter økte med 7,8 prosent i 2019.

  Artikkel
 • Koronapandemien gir store bransjeforskjeller i detaljhandelen

  Omsetningsvolumet i detaljhandelen gikk ned med 0,9 prosent fra februar til mars 2020, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en økning på 2,0 prosent fra januar til februar. Koronatiltakene fra midten av mars ga store utslag i nordmenns han...

  Artikkel
 • Varekonsumet falt i mars

  Koronapandemien og smitteverntiltakene ga store utslag i husholdningenes varekonsum i mars. Sesongjusterte tall viser at det samlede varekonsumet falt 4,0 prosent, til tross for en sterk økning i kjøp av dagligvarer. Sett 1. kvartal under ett falt...

  Artikkel
 • Klar nedgang i sal av drivstoff til fly og bil

  I mars vart det selt 59 millionar liter jetparafin, 34 prosent mindre enn i same periode i fjor. Samla sal av bensin og autodiesel enda på 282 millionar liter, ein nedgang på 12 prosent.

  Artikkel
 • Nedgang i sal av petroleumsprodukt

  Samla sal av petroleumsprodukt i Noreg enda på 8,3 milliardar liter i 2019. Dette er ein nedgang på 3,7 prosent samanlikna med 2018.

  Artikkel
 • Oppgang i varekonsumet

  Husholdningenes varekonsum steg 1,8 prosent i februar, viser sesongjusterte tall. Det var oppgang i de fleste konsumgrupper.

  Artikkel
 • Sportsbutikker bidro til økning i detaljhandelen i februar

  Omsetningsvolumet i detaljhandelen gikk opp med 2,0 prosent fra januar til februar 2020, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en økning på 0,5 prosent fra desember 2019 til januar 2020.

  Artikkel
 • Auka sal av petroleumsprodukt

  Samla sal av petroleumsprodukt i februar enda på 569 millionar liter, ein auke på 2 prosent frå same periode i 2019. Auken skuldast først og fremst auka sal av marine gassoljer og importert asfalt.

  Artikkel
 • Alkoholomsetningen økte i 4. kvartal 2019

  Det ble omsatt 7 313 000 liter ren alkohol i fjerde kvartal 2019. Dette utgjør en økning på 2,6 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2018. Totalt ble det omsatt 1,66 liter ren alkohol per innbygger.

  Artikkel
 • Økt grensehandel¹

  I 2019 handlet nordmenn på dagsturer til utlandet for 16 milliarder kroner, dette er økning på 2,1 prosent fra 2018 hvor vi handlet for 15,7 milliarder kroner.

  Artikkel