Investeringene i detaljhandelen uendret

Publisert:

Investeringsaktiviteten i detaljhandelen økte med marginale 0,3 prosent fra 1. til 2. kvartal 2020, viser sesongjusterte tall. Etter en betydelig økning i 1. kvartal holdt dermed nivået seg tilnærmet uendret siste kvartal.

Sesongjusterte tall viser at de samlede investeringene i detaljhandelen i 2. kvartal 2020 lå på om lag samme nivå som i 1. kvartal, med en liten oppgang på 0,3 prosent. Nivået har dermed holdt seg stabilt gjennom 1. halvår av 2020 til tross for koronasituasjonen som har preget norsk økonomi.

Figur 1. Investeringsindeks for detaljhandel, sesongjustert og trend. 2005=100

Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner sesongjustert Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner trend
1. kv. 2006 120.1 118.1
2. kv. 2006 108.2 110.3
3. kv. 2006 104.7 104.2
4. kv. 2006 104.4 105
1. kv. 2007 108.8 108.7
2. kv. 2007 110.4 108.7
3. kv. 2007 103.2 105
4. kv. 2007 103.4 101.1
1. kv. 2008 99 107.3
2. kv. 2008 126.7 116.2
3. kv. 2008 112.8 113.7
4. kv. 2008 100.2 102.6
1. kv. 2009 96.6 93.2
2. kv. 2009 82.2 86.4
3. kv. 2009 84.1 80.2
4. kv. 2009 72.5 73.8
1. kv. 2010 70.7 73.5
2. kv. 2010 84.1 79
3. kv. 2010 81 87.3
4. kv. 2010 99.5 95.3
1. kv. 2011 91.8 89.6
2. kv. 2011 67 72.2
3. kv. 2011 67.2 65.5
4. kv. 2011 68.8 69
1. kv. 2012 73.9 73.6
2. kv. 2012 80.8 82.6
3. kv. 2012 95.1 88.7
4. kv. 2012 75.8 88.6
1. kv. 2013 87.5 87.8
2. kv. 2013 87.8 85.4
3. kv. 2013 75.3 77.1
4. kv. 2013 70.3 70.1
1. kv. 2014 67.6 66.8
2. kv. 2014 64.1 65.2
3. kv. 2014 67.3 66.8
4. kv. 2014 69.7 68.7
1. kv. 2015 71.3 74.2
2. kv. 2015 85.6 83.9
3. kv. 2015 86.4 83.5
4. kv. 2015 69.8 73.2
1. kv. 2016 71.1 71.8
2. kv. 2016 79.9 74.1
3. kv. 2016 67.6 74
4. kv. 2016 79.9 78.7
1. kv. 2017 82.8 79
2. kv. 2017 67 72.1
3. kv. 2017 73.8 72.2
4. kv. 2017 75.7 73.2
1. kv. 2018 66.2 70.2
2. kv. 2018 72.8 68.8
3. kv. 2018 68.5 73.1
4. kv. 2018 80.4 76.2
1. kv. 2019 73.3 74.4
2. kv. 2019 69.6 72.3
3. kv. 2019 78.1 71.9
4. kv. 2019 65.4 70.1
1. kv. 2020 79.5
2. kv. 2020 79.7

Ifølge de ujusterte tallene ble det investert 13,3 prosent mer i 2. kvartal 2020 enn tilsvarende kvartal året før. Oppgangen skyldes økte investeringer i biler og andre transportmidler som økte 37 prosent, og maskiner og inventar som steg med 14 prosent. Investeringer i nybygg og rehabilitering falt med 6 prosent fra 2. kvartal i 2019 til 2. kvartal i 2020.

Maskiner og inventar utgjorde nesten to tredeler av de totale investeringene, mens nybygg og rehabilitering utgjorde snaut en tredel. Biler og andre transportmidler utgjorde 6 prosent i 2. kvartal i 2020.

Figur 2. Investeringer i detaljhandel etter type driftsmiddel i prosent av totale investeringer i 2. kvartal 2020

Prosent
Maskiner og inventar 63
Biler og andre transportmidler 6
Nybygg og rehabilitering 30

Svarprosent for 2. kvartal 2020

Tallene for 2. kvartal ble samlet inn i perioden 6. juli til 19. august 2020. Svarprosenten for 2. kvartal er som normalt, og ligger på 95 prosent. Det tilsvarer svarprosenten i samme kvartal i fjor.

Sesongjusteringsmetoden justert - koronakrisen

Torsdag den 12. mars 2020 innførte regjeringen tiltak mot spredningen av koronaviruset i Norge. Sesongjusteringen under koronakrisen gjøres på en slik måte at tall fra krisen (fra 1. kvartal) ikke inngår i grunnlaget for beregningen av sesongmønsteret. Teknisk, i sesongjusteringsrutinen, gjøres dette ved å spesifisere 1. kvartal 2020 og påfølgende kvartaler som ekstremverdier.

Dette betyr at vanlige trendtall ikke vil bli beregnet og i stedet vil trend og sesongjusterte tall følge hverandre. Et viktig unntak er siste observasjon, der trendtallet som beregnes i sesongjusteringsrutinen kun vil være en fremskrevet verdi og siste observasjon inngår ikke. Trendtallene fra og med 1. kvartal 2020 vil dermed være vanskelige å tolke.

SSB sin sesongjustering er i tråd med anbefalinger fra Eurostat.

Påsken kan påvirke de sesongjusterte tallene

Det er normalt noe større usikkerhet i de sesongjusterte tallene for 1. og 2. kvartal grunnet ulik plassering av påsken fra år til år. Rutinen for sesongjustering tar hensyn til påskens plassering, men det kan være vanskelig å korrigere for alle effekter av påsken.

Kontakt