Koronarestriksjoner ga omsetningshopp for dagligvarer og alkohol

Publisert:

Koronarestriksjonene som ble innført i mars, førte til en vekst i omsetningen av dagligvarer og alkohol. Økningen i mars var på 13 prosent fra samme måned året før, og Østlandet og områdene i og rundt storbyene bidro mest.

12. mars kunngjorde myndighetene omfattende tiltak for å bekjempe spredningen av koronaviruset. Ett av tiltakene var innføringen av karantene ved innreise til Norge fra 17. mars, og to dager senere kom forbudet mot å overnatte på fritidseiendom utenfor egen kommune.

Figur 1 viser endring i omsetning av dagligvarer og alkohol fra mars 2019 til mars 2020 fordelt på økonomiske regioner.

Figur 1

Figur 1. Endring i omsetning av dagligvarer og alkohol  mars 2020 mot mars 2019, fordelt på  økonomiske regioner

Omsetning av dagligvarer i Norge økte med 13 prosent fra mars i fjor til mars i år, mens omsetning av alkohol i Norge økte med 15 prosent i perioden.

- Ser vi bort fra storbyene, er det de økonomiske regionene på Østlandet som har opplevd sterkest vekst. Alle regionene øst for Oslo hadde en vekst på 20 prosent eller mer, sier førstekonsulent i SSB Jørgen Vinje Berget.

Øverst på listen er Halden med en økning på 27 prosent.

- Dette er områder der innbyggerne historisk sett oftest tar turen over grensen til Sverige for å handle matvarer, alkohol og tobakk, forteller Berget. 

Ifølge en grensehandel-pilotundersøkelse i 2019 bruker nordmenn mest penger på dagligvarer og alkohol når vi handler over grensen. I undersøkelsen gjennomført i september 2019 brukte vi 34 prosent av handlebeløpet på matvarer og 11 prosent på brus og mineralvann. Alkohol utgjorde 18 prosent.

Figur 2. Andel kjøpte varer over grensen, september 2019

Vare gruppe Prosent
Matvarer 33.7 % 33.7
Brus og mineralvann 10.6 % 10.6
Alkohol 18.2 % 18.2
Tobakk og snus 15.9 % 15.9
Andre 21.7 % 21.7

Tall fra grensehandelstatistikken viser en stor nedgang i grensehandel i første kvartal 2020 som hovedsakelig er forårsaket av restriksjonene. Dette tyder på at nordmenn som vanligvis handler dagligvarer over grensen, ble hjemme i siste halvdel av mars. I tillegg til langt færre dagsturer med grensehandel var også reiserestriksjonene med på å begrense tax free-handel på lengre ferie- og yrkesreiser til utlandet i mars (se reiseundersøkelsen). Dette har sannsynligvis også bidratt til vekst i den norske omsetningen av alkohol i denne måneden.

- Veksten i handel av dagligvarer og alkohol i Norge kan imidlertid ikke ene og alene tilskrives stengte grenser. Nedstengte kantiner, restauranter og utesteder og ekstra innkjøp når koronakrisen tiltok i alvorlighetsgrad, såkalt hamstring, har nok også bidratt til økningen i perioden, sier Berget.

Tabell 1. Omsetning av dagligvarer og alkohol fordelt på økonomiske regioner

Til tabellen

Økning i storbyer og nedgang i hytteområder

Hytteforbudet ble innført 19. mars og gjorde det forbudt å overnatte på fritidseiendom utenfor egen kommune.

- Dette antas å ha ført til økt handel i regioner med mange innbyggere og nedgang i områder som kjennetegnes av et stort antall fritidshus og hytter, sier Berget.

Figur 1 og tabell 1 underbygger denne antakelsen ved at områdene i og rundt storbyer som Bergen, Kristiansand, Oslo, Stavanger og Trondheim opplevde en sterk økning i handelen fra mars i fjor til mars i år, mens økonomiske regioner som Hallingdal, Valdres, Setesdal og Sirdal samt Vest-Telemark opplevde en sterk nedgang i samme periode.

Hvordan tallene fordelt på økonomiske regioner er beregnet

Tallene for dagligvarehandelen i mars 2019 og mars 2020 består av innrapporterte omsetningstall som dekker 98 prosent av alle butikker som driver butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler, næringskode 47.111. De resterende 2 prosentene er beregnet ved bruk av tall fra den terminvise omsetningsstatistikken. Tallene for alkoholsalg består av butikkhandel med vin og brennevin, næringskode 47.251, og dekningen er her 100 prosent. Dette inkluderer tax free-salg på norske flyplasser.

Produksjonsøkning for næringsmiddel- og drikkevareindustrien

En stor andel av samlet omsetning i næringsmiddel- og drikkevareindustrien går til hjemmemarkedet, med noen unntak. Denne næringen er derfor ofte i mindre grad sensitiv til internasjonale konjunktursvingninger enn andre industrinæringer, men påvirkes i større grad av forbruksmønsteret til befolkningen her hjemme.

Økt handel av dagligvarer og alkohol samlet sett i mars førte til en økt etterspørsel hos norske produsenter av næringsmidler og drikkevarer. Sett under ett opplevde næringsmiddel- og drikkevareindustrien en solid produksjonsøkning på 4,3 prosent i mars, sammenlignet med februar 2020, i følge produksjonsindeksen for industri.

Figur 3. Produksjonsindeks, næringsmiddel- og drikkevareindustri. Sesongjustert. 2005=100

Indeks (2005=100)
Jan. 2019 105.22
Feb. 2019 104.87
Mars 2019 101.68
Apr. 2019 104.89
Mai 2019 105.13
Juni 2019 104.55
Juli 2019 104.04
Aug. 2019 104.28
Sep. 2019 104.1
Okt. 2019 107.71
Nov. 2019 103.66
Des. 2019 102.55
Jan. 2020 103.7
Feb. 2020 103.49
Mars 2020 107.91

Det var produsenter innen bearbeiding og konservering av kjøtt, produksjon av meierivarer og iskrem, i tillegg til produksjon av drikkevarer som sto for de største positive bidragene for den samlede utviklingen i denne næringen i mars. Dette er produsenter som typisk har store deler av sine leveranser rettet mot dagligvarebutikkene, og deler av denne produksjonsøkningen kan tilskrives etterspørselsøkningen derfra i samme periode.

Kontakt