Internasjonale reservar og valutalikviditetapril 2015, endelege tal

Innhald

Arkiv for Internasjonale reservar og valutalikviditet - månadleg, endelege tal

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
21. juni 2016 Mai 2016 Oppdaterte tal
23. mai 2016 April 2016 Oppdaterte tal
21. april 2016 Mars 2016 Oppdaterte tal
21. mars 2016 Februar 2016 Oppdaterte tal
15. mars 2016 Januar 2016 Oppdaterte tal
14. mars 2016 Desember 2015 Oppdaterte tal
21. desember 2015 November 2015 Oppdaterte tal
23. november 2015 Oktober 2015 Auke i internasjonale reservar
21. oktober 2015 September 2015 Nedgang i internasjonale reservar
21. september 2015 August 2015 Nedgang i internasjonale reservar
21. august 2015 Juli 2015 Auke i internasjonale reservar
21. juli 2015 Juni 2015 Nedgang i internasjonale reservar
22. juni 2015 Mai 2015 Auke i internasjonale reservar
21. mai 2015 April 2015 Nedgang i internasjonale reservar
21. april 2015 Mars 2015 Auke i internasjonale reservar

Arkiv for Internasjonale reservar og valutalikviditet - månadleg, førebelse tal

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
21. juni 2016 Mai 2016 Oppdaterte tal
23. mai 2016 April 2016 Oppdaterte tal
21. april 2016 Mars 2016 Oppdaterte tal
21. mars 2016 Februar 2016 Oppdaterte tal
15. mars 2016 Januar 2016 Oppdaterte tal
14. mars 2016 Desember 2015 Oppdaterte tal
21. desember 2015 November 2015 Oppdaterte tal
23. november 2015 Oktober 2015 Auke i internasjonale reservar
21. oktober 2015 September 2015 Nedgang i internasjonale reservar
21. september 2015 August 2015 Nedgang i internasjonale reservar
21. august 2015 Juli 2015 Auke i internasjonale reservar
21. juli 2015 Juni 2015 Nedgang i internasjonale reservar
22. juni 2015 Mai 2015 Auke i internasjonale reservar
21. mai 2015 April 2015 Nedgang i internasjonale reservar
21. april 2015 Mars 2015 Auke i internasjonale reservar