249110_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
249110
Oppdaterte tal
statistikk
2016-06-21T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetmai 2016, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Oppdaterte tal

Endelege tal for internasjonale reservar og valutalikviditet blir publiserte kvar månad i Statistikkbanken.

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
April 2016Mai 2016Prosentvis endring
Internasjonale reservar og andre krav i valuta503 152524 7974,3
Internasjonale reservar422 380434 1102,8
Reserveposisjonen i IMF6 6036 7682,5
Spesielle trekkrettar i IMF14 54614 9092,5
Andre internasjonale reservar59 62469 01015,7
Andre krav i valuta6 1293 275-46,6