202452_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
202452
Nedgang i internasjonale reservar
statistikk
2015-09-21T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetaugust 2015, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i internasjonale reservar

Dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 529,9 milliardar kroner ved utgangen av august. Dette er ein nedgang på 1,1 milliardar kroner frå månaden før.

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
Juli 2015August 2015Prosentvis endring
Internasjonale reservar og andre krav i valuta531 023529 925-0,2
Internasjonale reservar426 020423 256-0,6
Reserveposisjonen i IMF6 4826 9407,1
Spesielle trekkrettar i IMF16 83717 4463,6
Andre internasjonale reservar81 68482 2830,7
Andre krav i valuta3 0498 879191,2