202458_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
202458
Oppdaterte tal
statistikk
2015-12-21T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false
Statistikken gir en oversikt over sentralbankens (Norges Banks) internasjonale reserver og valutalikviditeten etter IMF sine SDDS-krav.

Internasjonale reservar og valutalikviditetnovember 2015, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Oppdaterte tal

Endelege tal for internasjonale reservar og valutalikviditet blir publiserte kvar månad i Statistikkbanken.

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
Oktober 2015November 2015Prosentvis endring
Internasjonale reservar og andre krav i valuta524 801518 014-1,3
Internasjonale reservar434 771433 065-0,4
Reserveposisjonen i IMF6 6636 7040,6
Spesielle trekkrettar i IMF17 53417 6440,6
Andre internasjonale reservar65 83360 600-7,9
Andre krav i valuta4 9314 703-4,6