246175_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
246175
Oppdaterte tal
statistikk
2016-03-21T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false
Endelege tal for internasjonale reservar og valutalikviditet blir publiserte kvar månad i Statistikkbanken.

Internasjonale reservar og valutalikviditetfebruar 2016, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Oppdaterte tal

Endelege tal for internasjonale reservar og valutalikviditet blir publiserte kvar månad i Statistikkbanken.

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
Januar 2016Februar 2016Prosentvis endring
Internasjonale reservar og andre krav i valuta520 362518 031-0,4
Internasjonale reservar426 443436 2312,3
Reserveposisjonen i IMF6 8337 0433,1
Spesielle trekkrettar i IMF18 07815 318-15,3
Andre internasjonale reservar69 00859 439-13,9
Andre krav i valuta3 2351 432-55,7