202454_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
202454
Nedgang i internasjonale reservar
statistikk
2015-10-21T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetseptember 2015, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i internasjonale reservar

Dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 521,3 milliardar kroner ved utgangen av september 2015. Dette er ein nedgang på 8,6 milliardar kroner frå månaden før.

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
August 2015September 2015Prosentvis endring
Internasjonale reservar og andre krav i valuta529 925521 339-1,6
Internasjonale reservar423 256428 7241,3
Reserveposisjonen i IMF6 9406 852-1,3
Spesielle trekkrettar i IMF17 44617 7061,5
Andre internasjonale reservar82 28368 057-17,3
Andre krav i valuta8 8797 197-18,9