202448_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
202448
Nedgang i internasjonale reservar
statistikk
2015-07-21T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetjuni 2015, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i internasjonale reservar

Dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 514,7 milliardar kroner ved utgangen av juni. Dette er ein nedgang på 5,5 milliardar kroner frå månaden før.

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
Mai 2015Juni 2015Prosentvis endring
Internasjonale reservar og andre krav i valuta520 226514 684-1,1
Internasjonale reservar424 435414 731-2,3
Reserveposisjonen i IMF6 2226 3021,3
Spesielle trekkrettar i IMF16 06416 3701,9
Andre internasjonale reservar73 50577 2805,1
Andre krav i valuta10 2919 029-12,3