243097_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
243097
Oppdaterte tal
statistikk
2016-03-14T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false
Statistikken gir en oversikt over sentralbankens (Norges Banks) internasjonale reserver og valutalikviditeten etter IMF sine SDDS-krav.

Internasjonale reservar og valutalikviditetdesember 2015, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Oppdaterte tal

Endelege tal for internasjonale reservar og valutalikviditet blir publiserte kvar månad i Statistikkbanken.

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
November 2015Desember 2015Prosentvis endring
Internasjonale reservar og andre krav i valuta518 014508 524-1,8
Internasjonale reservar433 065459 7936,2
Reserveposisjonen i IMF6 7046 9734,0
Spesielle trekkrettar i IMF17 64418 4494,6
Andre internasjonale reservar60 60023 310-61,5
Andre krav i valuta4 703971-79,4