243101_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
243101
Oppdaterte tal
statistikk
2016-04-21T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false
Endelege tal for internasjonale reservar og valutalikviditet blir publiserte kvar månad i Statistikkbanken.

Internasjonale reservar og valutalikviditetmars 2016, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Oppdaterte tal

Endelege tal for internasjonale reservar og valutalikviditet blir publiserte kvar månad i Statistikkbanken.

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
Februar 2016Mars 2016Prosentvis endring
Internasjonale reservar og andre krav i valuta518 031522 6940,9
Internasjonale reservar436 231445 3912,1
Reserveposisjonen i IMF7 0436 816-3,2
Spesielle trekkrettar i IMF15 31814 825-3,2
Andre internasjonale reservar59 43955 662-6,4
Andre krav i valuta1 4323 722159,9