202444_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
202444
Nedgang i internasjonale reservar
statistikk
2015-05-21T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetapril 2015, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i internasjonale reservar

Dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 514,0 milliardar kroner ved utgangen av april. Dette er ein nedgang på 26,5 milliardar kroner frå månaden før.

Internasjonale reservar og andre krav i valuta, marknadsverdiar. Millionar kroner
Mars 2015April 2015Prosentvis endring
Internasjonale reservar og andre krav i valuta530 460513 977-3,1
Internasjonale reservar449 710423 139-5,9
Reserveposisjonen i IMF6 5776 078-7,6
Spesielle trekkrettar i IMF16 47515 692-4,8
Andre internasjonale reservar57 69969 06919,7
Andre krav i valuta2 96325 963776,2